Kiên Giang: Có thêm 15 xã, thị trấn được công nhận xã An toàn khu

Địa phương
03:16 PM 31/08/2023

Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 1006/QĐ-TTg công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Công nhận 15 xã, thị trấn thuộc các huyện của tỉnh Kiên Giang là xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gồm:

Xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu.

Xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu.

Xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng; xã Bình Minh, Phong Đông và Tân Thuận thuộc huyện Vĩnh Thuận; xã Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây, Đông Hòa, Thuận Hòa, Đông Thạnh, Tân Thạnh và thị trấn Thứ Mười Một thuộc huyện An Minh.

Công nhận liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận thuộc tỉnh Kiên Giang là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu, các huyện thuộc vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Văn Dương
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.