Kiên Giang: Phát huy vai trò của phụ nữ “xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc”

Địa phương
10:22 AM 21/10/2023

Gia đình là nền tảng của xã hội, có chức năng bảo đảm tính ổn định của xã hội, cho nên sự yên ổn của từng gia đình sẽ tạo nên sự bình yên cho toàn xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Vì vậy xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Để phát huy vai trò quan trọng của gia đình, làm chuyển biến nhận thức của mỗi người nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung về xây dựng gia đình. Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị khẳng định: "Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân; vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người". 

Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận ra mắt mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" tại HTX Phát Đỉnh, ấp Cạnh Đền 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận.

Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận ra mắt mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" tại HTX Phát Đỉnh, ấp Cạnh Đền 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận.

Phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng góp phần phát triển KTXH mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dạy và hình thành nhân cách ở trẻ, phụ nữ còn là người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vai trò chủ đạo trong cuộc sống gia đình. Vì thế, Phụ nữ và tổ chức Hội LHPN phải là những người đi tiên phong, chủ động vận động, khuyến khích mọi người trong gia đình và xã hội cùng có trách nhiệm xây dựng gia đình đạt các chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Theo bà Trần Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận cho biết, với chức năng và nhiệm vụ của Hội, thời gian qua Hội LHPN huyện là cầu nối đại diện chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, Hội đã có nhiều nội dung hoạt động mang lại kết quả đáng kể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" như xây dựng các phong trào thi đua "Dân vận khéo", "5 không 3 sạch", mô hình "5 có, 3 sạch", "hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", "an toàn cho phụ nữ và trẻ em"… đã thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

Các hội viên của mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp".

Các hội viên của mô hình "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp".

Hiện trên địa bàn huyện có 9 cơ sở hội; 541 tổ phụ nữ; có 15.125 hội viên chiếm tỷ lệ 70,81%, với 36 chỉ hội trưởng là đảng viên/54 chi hội. Hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" trên địa bàn huyện. 

Nhất là Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025; phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Dân vận khéo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào "Phụ nữ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"…

Ngoài ra, các cấp Hội cơ sở thành lập mới và duy trì 30 CLB hoạt động về lĩnh vực văn hóa, TDTT, có 449 thành viên tham gia như CLB "Bóng chuyền hơi", CLB "Hát nhau nghe" CLB "Dân vũ". Hội thành lập mới 125 mô hình về lĩnh vực gia đình - xã hội, "5 không, 3 sạch", nâng tổng số đến nay toàn huyện có 287 CLB, Tổ lĩnh vực gia đình - xã hội với 5.436 thành viên tham gia. 

Chị Lê Thị Kim Thoa, Chi Hội trưởng Hội phụ nữ ấp Ruộng Sạ 2, hiện là Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, xã Phong Đông hướng dẫn cho hội viên phụ nữ trong ấp làm việc tại nhà kiếm thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình.

Chị Lê Thị Kim Thoa, Chi Hội trưởng Hội phụ nữ ấp Ruộng Sạ 2, hiện là Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, xã Phong Đông hướng dẫn cho hội viên phụ nữ trong ấp làm việc tại nhà kiếm thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình.

Hội tổ chức 7 cuộc truyền thông cung cấp kiến thức, kỷ năng phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Internet; phòng chống tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ tiếp thu. Thành lập và duy trì sinh hoạt 47 tổ góp vốn xoay vòng mua BHYT có 715 thành viên tham gia, với tổng số tiền hơn 622 triệu đồng. Vận động hội viên, phụ nữ tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, đến nay toàn huyện có 13.265/15.125 hội viên mua bảo hiểm.

Cạnh đó, nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận các dịch vụ công trên nền tảng công nghệ số; sử dụng công nghệ thông minh để tiếp cận thông tin, kiến thức trên không gian mạng. Các cấp Hội đã tạo được 10 nhóm facebook, 89 nhóm Zalo của Ban Chấp hành, Chi hội, các mô hình CLB để thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các hoạt động Hội; đăng trên mạng xã hội zalo, facebook được 1.491 tin nội dung về hoạt động Hội, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội cơ sở phát hiện, biểu dương về huyện 261 gương phụ nữ, 33 mô hình tiêu biểu, trong đó huyện Hội giới thiệu về tỉnh 04 mô hình và 33 gương phụ nữ.

Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận ra mắt mô hình "5 có, 3 sạch" tại ấp Cái Nứa, xã Bình Minh.

Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận ra mắt mô hình "5 có, 3 sạch" tại ấp Cái Nứa, xã Bình Minh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận Trần Thanh Hoa cho biết thêm, trong thời gian tới Hội LHPN huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, gắn với thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống Nhân dân". Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc". 

Đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tiếp tục kế thừa giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc trong thời kỳ mới. Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Văn Dương
Ý kiến của bạn