Kiên Giang: Quyết tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy BĐBP tỉnh

Địa phương
12:42 PM 04/04/2023

Từ ngày 1-5/4, các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã đi thăm các đơn vị, kiểm tra một số mặt công tác, đồng thời tham dự các cuộc họp Chi, Đảng bộ thường kỳ tháng 4/2023.

Thời gian qua, việc sinh hoạt Chi, Đảng bộ cơ sở có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Đảng uỷ thường kỳ tháng 4/2023 tại đồn Biên phòng Xà Lực.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Đảng uỷ thường kỳ tháng 4/2023 tại đồn Biên phòng Xà Lực.

Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai các kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. 

Đồng thời, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có sự phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên cấp trên dự, theo dõi, hướng dẫn và phối hợp đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Qua đó, kịp thời theo dõi, hướng dẫn và xử lý những vấn đề khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

Với cách làm như trên, năm 2022 quá trình triển khai thực hiện, công tác sinh hoạt trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đi vào nề nếp. Các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ đội, trạm trực thuộc đã duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên. Nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Tư lệnh BĐBP và của Tỉnh ủy. 

Nếu như những năm trước đây, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ ở đơn vị còn nhiều tồn tại, yếu, kém, nhưng qua thời gian quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, từ công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, biển bảng… nên việc tiến hành buổi sinh hoạt đã rất chu đáo, có chất lượng. 

Văn bản hóa kết luận cuộc họp chi bộ được tiến hành chặt chẽ, khoa học, số lượng đảng viên dự họp đầy đủ, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt đã có sự đổi mới, từng bước khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt Đảng, chú trọng nội dung sinh hoạt theo từng chuyên đề. Đảng viên dự sinh hoạt tích cực tham gia phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các tổ chức Đảng. 

Việc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm. Qua đó, chất lượng từ các cuộc sinh hoạt chi, đảng bộ đã làm cho đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, luôn khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra.

Tuy nhiên, qua tham dự, cũng như làm tốt công tác kiểm tra đã phát hiện ở một số Chi, Đảng bộ còn tồn tại một vài vướng mắc như sau: Một số ít cấp Ủy viên, người đứng đầu đơn vị còn thiếu sự đút rút từ thực tiễn công tác. Một số đồng chí cấp ủy viên trước khi bổ nhiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, dẫn đến việc hướng dẫn, chỉ đạo chưa sát sao. 

Việc chủ trì, điều hành sinh hoạt chi, đảng bộ chưa mạch lạc, dứt khoát, định hướng thảo luận, gợi ý thảo luận không rõ ràng. Việc phổ biến, quán triệt văn bản, thông tin chưa có sự chọn lọc, chưa nhấn mạnh được những nội dung liên quan trực tiếp đến các mặt công tác được giao. 

Tại một số Chi, Đảng bộ, việc thảo luận, tham gia ý kiến góp ý còn ít, chất lượng nội dung phát biểu chưa cao. Một số đảng viên chưa thật sự nghiêm túc, thẳng thắn, tự giác trong tự phê bình và phê bình. Nghị quyết, kết luận sinh hoạt còn sơ sài, chung chung, chưa có sự phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp Ủy viên, đảng viên trong chi bộ…

Trong thời gian tới, ngoài việc quyết tâm, quyết liệt chấn chỉnh, sửa sai ngay những tồn tại, yếu kém đã nêu. Thông qua việc thường xuyên tham dự các cuộc sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở, Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy và các phòng, ban chuyên môn tiếp tục ban hành các văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể để giúp cho cấp ủy, cũng như cá nhân người cán bộ, đảng viên nắm chặt hơn nguyên tắc đảng. Đặc biệt là trong tổ chức sinh hoạt Chi, Đảng bộ của cấp mình mang lại hiệu quả cao, đẩy mạnh tính chiến đấu trong đảng, trong cấp Ủy, Chi, Đảng bộ của đơn vị mình...

Văn Dương - Tiến Vinh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Hưởng ứng và triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Hà Nội.