Kiên Giang: Tiến độ công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua Vĩnh Thuận

Địa phương
10:55 AM 04/04/2023

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận có chiều dài 17,1km với điểm đầu thuộc ấp Cái Chanh, xã Phong Đông và điểm cuối thuộc ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong.

Huyện Vĩnh Thuận có 350 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 149 tỷ 937 triệu đồng, diện tích thu hồi bồi thường là 737.012,20 m2

Qua 3 đợt tổ chức chi trả, bồi thường, đến nay đã có 325/350 hộ gia đình, cá nhân nhận bồi thường với số tiền trên 137 tỷ 924 triệu đồng và tỷ lệ thu hồi đất là 697.128,29 m2, đạt gần 95%. Số chưa nhận hiện còn 24 hộ với số tiền trên 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức 2 đợt bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (BQL Dự án Mỹ Thuận) với tổng diện tích trên 667.492 m2.

Công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, phân đoạn Hậu Giang - Cà Mau, đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận (km89 - km91+800).

Công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, phân đoạn Hậu Giang - Cà Mau, đoạn qua huyện Vĩnh Thuận (km89 - km91+800).

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, là công trình trọng điểm Quốc gia nên đa số người dân có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng để xây dựng cao tốc đều đồng tình, ủng hộ và thống nhất cao với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chấp hành việc giao đất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đúng giá bồi thường đất theo quy định của Nhà nước. 

Ông Võ Văn Sơn, ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong cho biết, gia đình tôi có đất nông nghiệp bị thu hồi để làm đường cao tốc và được nhận bồi thường trên 280 triệu đồng, gia đình tôi chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước trong làm đường cao tốc Bắc - Nam và gia đình đã nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng xây dựng cao tốc.

Bên cạnh việc chấp hành, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhiều hộ dân còn thực hiện rất tốt việc di dời mộ người thân, nhà ở, vật kiến trúc xây dựng về nơi khác an toàn, trả lại đất cho đơn vị thi công thực hiện xây dựng công trình đúng tiến độ. Trong đó, có gia đình ông Nguyễn Văn Thông, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông có đất ở, đất nuôi tôm, mộ người thân nằm trên dự án tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đi qua, gia đình đã di dời nhanh chóng, kịp thời về nơi ở mới trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Thông chia sẻ, gia đình tôi nhận được gần 700 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và di dời mộ của mẹ và nhà cửa tới nơi mới an toàn, trả phần đất cũ lại cho dự án làm cao tốc.

Đơn vị thi công đang thực hiện các mối hàn để bắt các cầu tạm qua các kênh nhỏ để thực hiện ép cọc làm móng cầu cao tốc.

Đơn vị thi công đang thực hiện các mối hàn để bắt các cầu tạm qua các kênh nhỏ để thực hiện ép cọc làm móng cầu cao tốc.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận - Võ Trung Thực cho biết, tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Vĩnh Phong có diện tích thu hồi khoảng 574.000 m2, đến thời điểm này bà con đã nhận tiền bồi thường và đã bàn giao mặt bằng khoảng 92%. Số hộ còn lại khoảng 24 hộ chưa nhận tiền bồi hoàn với diện tích khoảng 8%, trong đó có 12 trường hợp khiếu nại về giá, 10 trường hợp do vướng về thủ tục kiểm điếm, 1 trường hợp đất đang tranh chấp, 1 trường hợp đang chờ phương án để bồi thường. 

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong cho biết thêm, trong thời gian tới Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Phong tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chưa nhận tiền bồi hoàn do khiếu nại về giá chấp hành tốt chủ trương để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hiện tại công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cơ bản thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Qua nhiều đợt gặp gỡ trực tiếp đối thoại với người dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Thuận cũng tuyên truyền vận động đối với các trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Qua đó, có vài trường hợp đề nghị yêu cầu nâng giá đất, hỗ trợ nền tái định cư và mua đất nền tái định cư đối với hộ không đủ điều kiện hỗ trợ tái định cư; điều chỉnh đối tượng thu hồi đất; kiểm tra bổ sung cây trồng, diện tích đất và vị trí đất; xem xét phần đất lộ bồi thường bổ sung và hỗ trợ giá đất liền kề có tranh chấp, làm đường nước để người dân dẫn nước vào đất nông nghiệp nuôi tôm, trồng lúa...

Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phân đoạn Hậu Giang - Cà Mau, đi qua huyện Vĩnh Thuận có chiều dài 17,1 km, điểm đầu thuộc ấp Cái Chanh, xã Phong Đông; điểm cuối thuộc ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong.

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Kiên Giang đã tổ chức 2 đợt chi trả và đã có 91 trường hợp nhận tiền bồi thường với số tiền gần 24 tỷ 427 triệu đồng, đã bàn giao mặt bằng với diện tích 117.020,75m2. Chưa nhận 21 trường hợp với số tiền hơn 8 tỷ 524 triệu đồng. Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức bàn giao diện tích đã giải phóng mặt bằng trên cho chủ đầu tư và đơn vị thi công vào ngày 16/2/2023. Trong tuyến cao tốc và tuyến nhánh có 33 hộ được xem xét bố trí tái định cư với tổng số 45 nền, trong đó có 12 hộ được bố trí 2 nền, đã dựng hoàn thành 42 trụ. Đồng thời, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Ông Trần Quý Dân, Chủ tịch UBND xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận thông tin thêm, đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Phong Đông khoảng 7 km với 121 hộ dân, khoảng 131 phương án bồi thường, đến nay cơ bản người dân đã nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng, còn lại 10 hộ vướng về tái định cư cũng như giá, vật kiến trúc thì mình tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân nhận tiền cuối tháng 6/2023 cho xong giao mặt bằng 100%.

Để thực hiện tốt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh cùng huyện Vĩnh Thuận khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng để sớm có nền tái định cư để các hộ di dời; thành lập Tổ tuyên truyền, vận động đối với dự án; xem xét lại giá bồi thường về đất cặp Quốc lộ 63 (tuyến nhánh) theo ý kiến của người dân; Tổng hợp, trình xin chủ trương UBND tỉnh đối với những trường hợp thật sự khó khăn về nhà ở có nguyện vọng được nhà nước hỗ trợ cho mua nền tái định cư để ổn định cuộc sống; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh tăng cường phối hợp, sớm xử lý những sai sót về thông tin liên quan đến phương án bồi thường và chỉnh lý biến động....

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau, đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận đây là chương trình trọng điểm của Quốc gia, mang tầm chiến lược, hình thành nên các trung tâm kinh tế, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối giữa các vùng, đô thị và nông thôn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và địa phương. 

Vì vậy, người dân cần nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án này, tuân thủ, chấp hành theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật, giao mặt bằng lại cho chủ đầu tư để dự án tiến hành thực hiện xây dựng theo tiến độ được giao.

Thanh Hằng - Văn Dương
Ý kiến của bạn