Kiên Giang: Vĩnh Thuận ghi nhiều dấu ấn đậm nét sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

Địa phương
11:45 AM 01/02/2024

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Vĩnh Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, dấu ấn đậm nét nhất là huyện Vĩnh Thuận đã hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có bước đổi mới. Huyện ủy Vĩnh Thuận thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm trạng xã hội để lãnh đạo định hướng tư tưởng, khắc phục và xử lý kịp thời những tư tưởng tiêu cực, lệch lạc. Nhận diện các biểu hiện suy thoái, đề cao trách nhiệm nêu gương và chấp hành những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; ngăn chặn, đẩy lùi "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Nông thôn mới Vĩnh Thuận đón chào mùa Xuân Giáp Thìn 2024.

Nông thôn mới Vĩnh Thuận đón chào mùa Xuân Giáp Thìn 2024.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội thảo và các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực của địa phương… tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bình quân mỗi đợt đạt 97% trở lên; cán bộ, đoàn viên, hội viên đạt 80%; quần chúng nhân dân đạt 75%.

Song song đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện. Xây dựng App trang tin điện tử "Khắc ghi lời Bác" cấp huyện góp phần truyền tải tài liệu sinh hoạt đến cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh việc làm tốt công tác tổ chức cán bộ, Huyện ủy Vĩnh Thuận còn chú trọng công tác phát triển đảng viên, bổ sung nguồn lực chất lượng cho Đảng. Từ việc làm tốt công tác cán bộ, phát triển đảng viên đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Vĩnh Thuận ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển mới 406 đảng viên, đạt 81,12% Nghị quyết; nâng toàn Đảng bộ huyện hiện nay có 3.371 đảng viên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận tại kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận (1/1964 - 1/2024).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận tại kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Vĩnh Thuận (1/1964 - 1/2024).

Công tác cán bộ là một khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết

Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận xác định công tác cán bộ là một trong ba khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Thoàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thuận cho biết, trên cơ sở các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Kiên Giang và yêu cầu thực tiễn của địa phương, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Vĩnh Thuận đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ như: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý... nhằm đảm bảo chặt chẽ, công khai trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội thảo và các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực của địa phương…

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội thảo và các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực của địa phương…

Đặc biệt, trong việc điều động, luân chuyển cán bộ được quan tâm, thực hiện bài bản, ngày càng đi vào nề nếp. Việc thực hiện thí điểm chức danh kiêm nhiệm tạm dừng thực hiện đối với mô hình Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện và Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các mô hình: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND (xã Vĩnh Bình Bắc), Chủ tịch UBND cấp xã (thị trấn Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong); Bí thư kiêm Trưởng ấp, khu phố (54/54 ấp, khu phố); nhất thể hóa 2 chức danh theo Kết luận của Tỉnh ủy Kiên Giang, đảm bảo theo hướng tinh gọn, phù hợp, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đều được đánh giá đảm bảo tính khách quan, công tâm, toàn diện. Việc phân công, bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản đúng theo quy hoạch; đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 132 lượt cán bộ. Làm tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy các cấp giai đoạn 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện quy trình bổ sung và đề nghị Tỉnh ủy chuẩn y 01 Phó Bí thư Huyện ủy, 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 2 Phó Chủ nhiệm UBKT. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 789 lượt cán bộ. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành trên nhiều mặt, bảo đảm được tính kế thừa và phát triển. 100% công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt, công chức xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

Khởi sắc huyện nông thôn mới Vĩnh Thuận

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (giai đoạn 2021-2023) đạt so Nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất đạt 21.896,300 tỷ đồng, đạt 64,53% so Nghị quyết; trong đó: Ngành nông - lâm - thủy sản là 16.591,22 tỷ đồng; công nghiệp 1.796,78 tỷ đồng; xây dựng 3.508,300 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 7.546,57 tỷ đồng. Đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, tăng 7,6% so năm 2020. Tích cực huy động các nguồn lực trong nhân dân để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3.128,461 tỷ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu chứng tích chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ Anh hùng liệt sĩ người có công huyện Vĩnh Thuận.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu chứng tích chiến tranh Rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ Anh hùng liệt sĩ người có công huyện Vĩnh Thuận.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp và thật sự trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, cả về giao thông, điện, nước, trường học, y tế, văn hóa, nhà ở dân cư, văn hóa nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; kết quả đến nay có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Hiện nay, huyện Vĩnh Thuận đang tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao 2 xã: Vĩnh Phong, Bình Minh, trong đó phấn đấu xã Bình Minh đạt chuẩn cuối năm 2023, xã Vĩnh Phòng đạt chuẩn vào năm 2024 và năm 2025 xã Bình Minh đạt NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, thực hiện tốt các chương trình đầu tư phát triển đô thị, phấn đấu đưa thị trấn Vĩnh Thuận đạt đô thị loại IV theo lộ trình vào năm 2025.

Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét cả về giao thông, nhà ở dân cư, văn hóa nông thôn.

Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét cả về giao thông, nhà ở dân cư, văn hóa nông thôn.

Theo ông Lê Văn Đủ - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Vĩnh Thuận tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển không gian đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; gắn với kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn, liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với Hợp tác xã và người dân. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thành lập mới và nâng lên chất lượng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp. Cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Có thể khẳng định, những thành tựu trên các lĩnh vực của huyện Vĩnh Thuận đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét nhất về tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Tin rằng, với sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Văn Dương
Ý kiến của bạn
DIFF 2024: Tổng duyệt chào đón màn đấu pháo hoa Ba Lan - Đức đêm 22/6 DIFF 2024: Tổng duyệt chào đón màn đấu pháo hoa Ba Lan - Đức đêm 22/6

Tối 21/6, trong không gian lãng mạn bên dòng sông Hàn, hàng trăm ca sỹ, nghệ sỹ của DIFF 2024 hăng say tổng duyệt để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy cảm xúc, cộng hưởng trong đêm pháo hoa mang chủ đề “Tình yêu diệu kỳ” giữa hai đội tuyển Ba Lan và Đức.