Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Địa phương
01:07 PM 07/12/2022

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng mới ban hành Thông báo thông tin một số nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/12/2022 tại Hội trường HĐND thành phố, số 42, đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng, nhằm thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 và định hướng trong năm 2023.

Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: danang.gov.vn)

Thành phần tham dự gồm các lãnh đạo Quốc hội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, các vị đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí Ủy viên UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo HĐND, UBND huyện, xã, UBND các quận, phường.

Cụ thể, với 167 tài liệu dự kiến trình, Kỳ họp sẽ nghe UBND thành phố báo cáo về: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Đà Nẵng báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. UBMTTQVN thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND thành phố báo cáo về: Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn, thư công dân từ sau Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố; kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, cam kết chất vấn và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố; kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về việc "Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Kỳ họp sẽ tiến hành phiên thảo luận tại hội trường và phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, sẽ tập trung thảo luận và thông qua một số Nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận, phường năm 2023; quy định suất tái định cư tối thiểu để hỗ trợ cho hộ giải tỏa được bố trí tái định cư; một số chính sách về phí, lệ phí như: Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, kỳ họp thông qua quy định mức phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn...; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng.

Kỳ họp cũng bàn bạc và thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, B; điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021- 2030; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; về chính sách khuyến khích xã hội hóa; về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND thành phố ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố về quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kỳ họp thảo luận về các chính sách đặc thù của thành phố như: Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bầm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng; việc quy định mức chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Kỳ họp lần này xem xét báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030", thảo luận và thông qua một số Đề án: Đề án Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; Đề án Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; đồng thời, xem xét cho ý kiến về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2023 của thành phố Đà Nẵng; việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026... và một số nội dung quan trọng khác.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.