Kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng

Địa phương
10:05 AM 04/07/2024

Sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên họp bế mạc.

Kỳ họp thứ 17 diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp. Một số nội dung chính đã được kỳ họp thứu 17 thông qua.

Một là, về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính, ngân sách của Thành phố 6 tháng đầu năm 2024. Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở trong thời gian qua.

Kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 17 diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Trong điều kiện thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung các nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc.

Các đại biểu cùng tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, tồn tại và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố và báo cáo giải trình, bổ sung của UBND Thành phố, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2024, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung: Bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tập trung xây dựng pháp luật, cải cách thể chế, ban hành cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế xã hội; tổ chức triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) và 2 Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sớm phát huy hiệu quả đi vào cuộc sống, đặc biệt là triển khai ngay các nội dung Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 28/6 vừa qua.

Kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 2.

UBND Thành phố, HĐND Thành phố đang tập trung để báo cáo Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ để triển sớm, hiệu quả, nội dung này.

Trong Luật Thủ đô có hơn 50 nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền; với hai nhóm cơ chế chính sách, một nhóm có hiệu lực từ 01/01/2025 và một nhóm có hiệu lực từ 01/7/2025, như vậy sẽ phải có 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để giải quyết những nội dung này. Đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu HĐND, các cơ quan UBND tập trung triển khai để Luật Thủ đô sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, uỷ quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, tạo tiền đề hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 3.

HĐND Thành phố đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố; Xem xét và ban hành các nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2024; Quyết định chương trình giám sát năm 2025 của HĐND Thành phố.

Hai là, HĐND Thành phố đã xem xét, thông qua 17 báo cáo và 21 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, là những định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố như: cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công; Đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; Đề án phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh; Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Quy chế quản lý kiến trúc của Thành phố; Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô". Các cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã, MTTQ các cấp, các gia đình chính sách, người có công và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (vân, vân).

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, kịp thời để các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 4.

Đã có tổng số 38 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 03 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 15 Giám đốc Sở, ngành; 5 Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã tham gia trả lời chất vấn.

Ba là, về hoạt động giám sát tại kỳ họp: HĐND Thành phố đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố; Xem xét và ban hành các nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2024; Quyết định chương trình giám sát năm 2025 của HĐND Thành phố.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố đã thống nhất thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 02 nhóm vấn đề: Một là, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Hai là, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố.

Kỳ họp thứ 17 khoá 16 HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 5.

Kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp.

Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Người hỏi ngắn, gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng, đúng vào vấn đề được chất vấn. Đã có tổng số 38 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 03 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 15 Giám đốc Sở, ngành; 5 Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã tham gia trả lời chất vấn.

HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND Thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND Thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện.

Kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các vị đại biểu HĐND Thành phố và các vị khách quý đã về dự Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và Nhân dân Thủ đô; cảm ơn sự đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố đã đồng hành, động viên, góp ý, chia sẻ cùng Thành phố, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND Thành phố cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công và xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhật Mai
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.