Kỳ vọng trong kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2023

Ngân hàng
05:42 PM 17/01/2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) Quý I/2023.

Theo Vụ Dự báo, Thống kê của NHNN, cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) Quý I/2023 được tiến hành từ ngày 25/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 96,5%.

Theo đánh giá của các TCTD, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong Quý IV/2022 và năm 2022 tiếp tục cải thiện nhưng chưa đạt được mức kì vọng, trong đó nhu cầu vay vốn được nhận định cải thiện rõ nét nhất, đặc biệt là nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.

Kỳ vọng trong kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2023 - Ảnh 1.

Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý I/2023. (Ảnh: Internet)

Theo đánh giá của các TCTD, nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong Quý IV/2022 và năm 2022 tiếp tục cải thiện nhưng chưa đạt được mức kì vọng. Trong đó, nhu cầu vay vốn được nhận định cải thiện rõ nét nhất, đặc biệt là nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối Quý IV/2022, 42,5% TCTD nhận định tổng nhu cầu ở mức "cao" (chủ yếu tập trung ở nhu cầu vay vốn), 2,8% TCTD nhận định ở mức "thấp", 54,7% TCTD nhận định ở mức "bình thường".

Các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý I/2023 nhưng "tăng" với tốc độ chậm lại trong năm 2023 so với năm 2022, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng "tăng" nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Các TCTD nhận định thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong Quý IV/2022 tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt, mặc dù có thu hẹp so với quý trước. Đánh giá cả năm 2022, các TCTD nhận định tình hình thanh khoản "cải thiện" so với năm 2021 nhưng không được như kỳ vọng. Năm 2023, các TCTD kỳ vọng thanh khoản hệ thống tiếp tục được cải thiện so với năm 2022.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 2,9% trong quý I/2023 và tăng 10% trong năm 2023, điều chỉnh giảm 1,8 điểm phần trăm so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Trong khi đó, dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4% trong quý I/2023 và tăng 13,7% trong năm 2023, điều chỉnh giảm 1,9 điểm phần trăm so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Nhiều TCTD nhận định tình hình xử lý nợ xấu trong quý IV/2022 có cải thiện nhưng chưa được như kỳ vọng và tiếp tục cải thiện trong năm 2023.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh của nhiều TCTD trong quý IV/2022 có sự "cải thiện" tốt hơn với tỷ lệ % TCTD nhận định "cải thiện" (70,9%) cao hơn so với quý trước (63,8%) và kỳ vọng (70,4%).

Lợi nhuận trước thuế được nhận định tiếp tục có tăng trưởng nhưng chưa đạt mức kỳ vọng. Tính chung trong năm 2022, 80% TCTD nhận định tình hình kinh doanh tổng thể "cải thiện" so với năm 2021, 87% TCTD ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương so với năm 2021, bên cạnh đó, vẫn có 9,3% TCTD ước tính lợi nhuận tăng trưởng âm.

Các TCTD tỏ ra thận trọng hơn khi dự báo cho thời gian tới. Có 56,4-75,4% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý I và cả năm 2023, nhưng mức độ kỳ vọng cải thiện thấp hơn so với năm 2022. Có 95,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng dương trong năm 2023 so với năm 2022, 2,8% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm và 1,9% dự kiến lợi nhuận không thay đổi.

Kết quả điều tra cũng cho thấy tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng diễn biến tích cực trong Quý IV/2022 và được kỳ vọng tiếp tục khả quan trong Quý I/2023 và cả năm 2023. Trong đó, 64,5% TCTD dự báo tăng và 30,8% TCTD sẽ giữ nguyên lực lượng lao động trong năm 2023, chỉ có 4,7% TCTD dự kiến sẽ cắt giảm lao động.

Ý kiến của bạn