Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào?

Xã hội
09:15 AM 01/04/2022

Hiện nay, nhằm đơn giản thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHXH Việt Nam đã tích hợp thêm dịch vụ cấp lại sổ BHXH trong một số trường hợp trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID.

Trường hợp nào phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sổ BHXH sẽ được giải quyết cấp lại trong các trường hợp sau:

* Cấp lại sổ BHXH bao gồm cả bìa và tờ rời: Nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

- Mất, hỏng sổ BHXH;

- Gộp sổ BHXH;

- Thay đổi số sổ BHXH;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm;

- Thay đổi ngày, tháng, năm sinh;

- Người lao động đã hưởng BHXH một lần mà còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

* Cấp lại bìa sổ BHXH: Nếu bìa sổ bị sai thông tin về giới tính, quốc tịch.

* Cấp lại tờ rời sổ BHXH: Nếu tờ rời bị mất, hỏng.

Thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online

Hiện nay, nhằm đơn giản thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHXH Việt Nam đã tích hợp thêm dịch vụ cấp lại sổ BHXH trong một số trường hợp trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Theo đó, người lao động có thể xin cấp lại sổ BHXH online trong các trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng; hoặc thay đổi thông tin về họ tên, giới tính, ngày sinh.

Còn với các trường hợp còn lại, người lao động vẫn cần trực tiếp cơ quan BHXH để xin cấp lại sổ BHXH.

Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH do bị mất, hỏng

Với trường hợp này, người lao động có thể thực hiện ở trên cả Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID.

Để thực hiện thủ tục này, trước hết người lao động phải đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH hay chính là tài khoản VssID và được cấp mật khẩu tương ứng.

Ứng dụng VssID:

Người lao động thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu do cơ quan BHXH cấp.

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 1.

Bước 2: Tại trang Quản lý cá nhân, chọn Dịch vụ công.

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 2.

Bước 3: Chọn Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin.

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 3.

Bước 4: Tích chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và nhập địa chỉ cụ thể.

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 4.

Bước 5: Ấn gửi.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, thời gian giải quyết việc cấp lại sổ BHXH là tối đa 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đủ hồ sơ. Như vậy sau khi thực hiện xong thủ tục nói trên, người lao động sẽ mất khoảng 10 ngày hoặc thêm một vài ngày ngày để có thể nhận được sổ BHXH mới.

Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam:

Người lao động làm thủ tục cấp lại sổ BHXH theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập và chọn Thông tin tài khoản.

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 5.

Bước 3: Chọn Kê khai hồ sơ >> Chọn kê khai phần Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 6.

Bước 4: Nhập địa chỉ chi tiết và mã kiểm tra >> Ấn Xác nhận.

Làm mất sổ BHXH, xin cấp lại bằng VssID như thế nào? - Ảnh 7.

Tương tự như trên, sau khoảng 10 ngày hoặc dài hơn một chút, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH từ nhân viên bưu điện.

Giang Anh
Ý kiến của bạn
Bình luận
Đến hết tháng 5/2023 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký, hoạt động Đến hết tháng 5/2023 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký, hoạt động

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 5/2023 khoảng 71.500 đơn vị, tăng 200 đơn vị so với tháng 4/2023.