Lào Cai: Đứng thứ 4 về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ

Địa phương
10:17 AM 21/09/2022

Ngày 20/9, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị trực tuyến với cấp huyện, về đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Lào Cai: Đứng thứ 4 về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp  - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 330 nghìn hồ sơ, đạt 98,63%

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tiến độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đã thực hiện được 40/61 hoạt động, đạt 65,57% kế hoạch, hiện còn 21 hoạt động đang được triển khai thực hiện theo lộ trình. Thực hiện rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định đối với 933/1.972 TTHC, đạt 47,3%. Lũy kế từ đầu năm đến nay có trên 40 nghìn lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm chi phí trên 40 tỷ đồng cho người dân, tổ chức.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) hiện nay là 1.972 TTHC, trong đó có 1.523 TTHC cấp tỉnh; 304 TTHC cấp huyện; 145 TTHC cấp xã. Tính đến thời điểm hiện tại, cung cấp dịch công trực tuyến mức 3, mức 4 là 1.761/1.972 TTHC, đạt 89%, trong đó, mức độ 4 – toàn trình là 1.598 TTHC. Đã thực hiện tích hợp 1.331/1.761 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 76%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến 9 tháng năm 2022 là 110.032/227.938 hồ sơ, đạt 48,27%.

Về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 8 tháng năm 2022, Trung tâm đã tiếp đón, hướng dẫn 55.674 lượt công dân tới giao dịch, tăng 19.545 lượt công dân, tăng 54,1% so với cùng kỳ. Trung tâm đã triển khai tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải thực hiện số hóa (scan) hồ sơ tiếp nhận và gửi đơn vị có thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đồng thời thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC đính kèm lên Cổng dịch vụ công trước khi trả cho tổ chức, cá nhân.

Các hoạt động về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Lào Cai: Đứng thứ 4 về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp  - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Kết quả triển khai Đề án 06 và đánh giá Bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg

Đối với Đề án 06, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ban hành 4 kế hoạch, 2 quyết định, các báo cáo, văn bản triển khai thực hiện. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, đã hoàn thành 23/25 dịch vụ, trong đó, lĩnh vực Công an 11/11 dịch vụ; các cơ quan khác 12/14 dịch vụ; Chưa hoàn thành 2/25 dịch vụ công "Liên thông Đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Liên thông đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí", hiện đang chờ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tính đến ngày 15/9, Công an các đơn vị đã thu nhận và truyền về Bộ Công an 584.630 hồ sơ làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử. Trong đó, được Bộ Công an trả 534.024 thẻ, hiện toàn tỉnh còn 44.601 người chưa có thẻ căn cước công dân.

Về kết quả đánh giá Bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Lào Cai xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố với 58,71 điểm.

Đại diện lãnh đạo tại các điểm cầu địa phương đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm chễ, quá thời hạn quy định; Tỷ lệ thanh toán trực tuyến còn thấp; Việc tiếp nhận TTHC theo phương thức trực tuyến đạt hiệu quả chưa cao, số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến còn hạn chế và chưa được người dân quan tâm sử dụng; Thực hiện chuyển đổi số còn chậm, đề xuất triển khai của các ngành còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm… Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC; Quyết tâm phấn đấu duy trì Lào Cai nằm trong top 5 trên cả nước về chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg; nằm trong top 10 chỉ số CCHC quốc gia và tăng cường tỷ lệ hài lòng của người dân với chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Không chỉ Trung tâm Phục vụ hành chính công mà Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cũng phải tích cực hỗ trợ, giúp người dân nộp hồ sơ trực tuyến; thực hiện số hóa, luân chuyển hồ sơ bằng phương thức điện tử trên I-gate và triển khai thanh toán trực tuyến, đảm bảo được chỉ tiêu Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện tại cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, các cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để người dân, tổ chức dễ tiếp cận, biết và hiểu rõ tiện ích, tăng cường sử dụng.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân; định danh điện tử. Đối với 44.601 người dân chưa có thẻ CCCD, đề nghị Công an tỉnh có giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thu thập hồ sơ cấp CCCD, phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2022, 100% người dân có đủ điều kiện được cấp CCCD theo quy định.

PV
Ý kiến của bạn