Lào Cai: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025

Địa phương
08:46 AM 04/06/2024

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh, bổ sung danh mục, diện tích đất các dự án phát triển nhà ở thương mại với tổng số diện tích đất đã phê duyệt là 634,96ha và tổng diện tích đất sau điều chỉnh, bổ sung là 667,76ha.

Lào Cai: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bên cạnh đó, diện tích đất dự án phát triển nhà ở xã hội được điều chỉnh, bổ sung từ 58,70ha tăng lên 61,35ha. Trong đó, bổ sung diện tích đất tại 1 dự án với diện tích 1,7ha và bổ sung 1 dự án với diện tích 0,95ha.

Đối với Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024, điều chỉnh, bổ sung danh mục, diện tích đất các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại từ 398,26ha tăng lên 401,42ha. Trong đó, bổ sung 01 dự án với diện tích 4,0ha và điều chỉnh giảm diện tích đất của 1 dự án.

Về nguồn vốn, bổ sung từ vốn đầu tư ngoài ngân sách. Tổng số vốn đã phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 7/1/2022 là 23.874 tỷ đồng và sau điều chỉnh, bổ sung là 27.318,84 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung thêm 9.345,49 tỷ đồng để phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang Lộc (T/h)
Ý kiến của bạn