Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ sáng tác báo chí về xây dựng Đảng

Địa phương
10:34 AM 19/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 18/4/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2023, sáng 19/5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ sáng tác báo chí về xây dựng Đảng.

Đây là Hội nghị quan trọng, do báo cáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức và chấm giải báo chí về xây dựng Đảng là ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; thành viên Hội đồng chấm Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hiện nay.

photo-1684466878552

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ sáng tác báo chí về xây dựng Đảng là Hội nghị quan trọng, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hội nghị lần này được tổ chức với chuyên đề: Một số điểm mới của giải báo chí về xây dựng Đảng; kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong phát hiện, lựa chọn, triển khai đề tài báo chí viết về chủ đề công tác xây dựng Đảng; trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các tác phẩm được giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN".

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023 toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII, và cũng là năm tập trung triển khai thực hiện nhiều quy định, kết luận Trung ương mới ban hành, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
DIFF 2024: Tổng duyệt chào đón màn đấu pháo hoa Ba Lan - Đức đêm 22/6 DIFF 2024: Tổng duyệt chào đón màn đấu pháo hoa Ba Lan - Đức đêm 22/6

Tối 21/6, trong không gian lãng mạn bên dòng sông Hàn, hàng trăm ca sỹ, nghệ sỹ của DIFF 2024 hăng say tổng duyệt để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đầy cảm xúc, cộng hưởng trong đêm pháo hoa mang chủ đề “Tình yêu diệu kỳ” giữa hai đội tuyển Ba Lan và Đức.