LĐLĐ huyện Vũ Thư: Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Địa phương
01:30 PM 03/08/2022

Ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc” và các văn bản về công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho gần 180 cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khái quát về tình hình phát triển của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trên dịa bàn tỉnh và triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", trong đó chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đại biểu cần nắm rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết về chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn khi có sự ra đời của tổ chức mới đại diện cho người lao động, đồng thời trong thời gian cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì đội CNVCLĐ cũng phát triển lên do vậy tổ chức công đoàn cần tập trung hoạt động vào các doanh nghiệp ngoài nhà nước nơi có đông người lao động và cần có tổ chức công đoàn ở đó. Bên cạnh quá trình tổ chức công đoàn cần đổi mới các nội dung hoạt động để thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn thì cần tránh chính trị hóa các tổ chức mới...

LĐLĐ huyện Vũ Thư: Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - Ảnh 1.

Ông Lưu Huyền Đức - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Vũ Thư truyền đạt những nội dung cơ bản trong chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh B.M

Tiếp đến các đại biểu được nghe ông Lưu Huỳnh Đức - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Vũ Thư truyền đạt hai nội dung cơ bản trong chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung thứ nhất là: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. 

LĐLĐ huyện Vũ Thư: Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” - Ảnh 2.

Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". Ảnh B.M

Nội dung thứ hai là " Học tập và làm theo tư tưởng đạo dức phong cách Hồ Chí Minh phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẻ xây dựng Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc. Đây là những nội dung hết sức quan trọng trong chuyên đề toàn khóa mà Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn và ban hành để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"….

Bá Mạnh
Ý kiến của bạn
Bình luận