Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Chứng khoán
08:52 AM 09/01/2021
HDG, S4A, HU1, CMV, PAS, XDH, BST, HTC, IBD vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Ngày 25/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/3/2021.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/2/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1 (HU1): Ngày 15/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2021.

CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thánh toán 19/2/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Ngày 24/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 24/3/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH): Ngày 18/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2021.

CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận (BST): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 22/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP In tổng hợp Bình Dương (IBD): Ngày 26/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/2/2021.

Thái Mạnh
Ý kiến của bạn
Bình luận
CPI tháng 2 tăng 1,52% so với tháng 1

CPI tháng 2 tăng 1,52% so với tháng 1

Những nguyên nhân như giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán, chương trình hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện kết thúc... đã làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2021 tăng 1,52% so với tháng liền trước. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số CPI tháng 2 (so với tháng trước) trong 8 năm vừa qua.