Lưu lượng nước về hồ ổn định, Thủy điện Sê San 4A (S4A) lãi 140 tỷ đồng năm 2021, vượt 28% kế hoạch

Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:07 AM 20/01/2022

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của Thủy điện Sê San 4A cũng tăng 30% so với cùng kỳ.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (mã chứng khoán S4A) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Doanh thu của Thủy điện Sê San 4A đến việc kinh doanh, sản xuất điện, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước. Lưu lượng nước về hồ quý 4 vừa qua tăng, việc chạy máy ổn định dẫn đến sản lượng tăng. Doanh thu trong quý đạt gần 111 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó chi phí vốn còn giảm đến 23,7% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 86 tỷ đồng, tăng 23,7% so với quý 4/2020.

Trừ thêm các chi phí phát sinh, quý 4 Thủy điện Sê San 4A lãi sau thuế hơn 75 tỷ đồng, tăng 30% so với số lãi gần 58 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Lưu lượng nước về hồ ổn định, Thủy điện Sê San 4A (S4A) lãi 140 tỷ đồng năm 2021, vượt 28% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu 285 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí, nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 141 tỷ đồng, tăng 63,7% so với số lãi 86 tỷ đồng đạt được năm 2020. EPS đạt 3.332 đồng. Kết quả này cũng giúp công ty hoàn thành và vượt hơn 28% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Thái Hiếu
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.