Lưu lượng nước về nhiều, Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH) lãi 667 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch năm

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:52 AM 22/07/2021

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi lãi 667 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ.

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã chứng khoán DNH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 553 tỷ đồng, tăng trưởng 49,1% so với quý 2 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn rất nhiều, chỉ 19,4% nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 325 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 48,6% quý 2 năm ngoái lên 58,8% quý 2 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 49 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) lại tăng hơn 13 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2/2021 công ty còn 803 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng (giảm 100 tỷ đồng so với đầu năm). Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm hơn 100 tỷ đồng, xuống còn 2.033 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 123 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 2 Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đạt 323,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 70,8% so với quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 322 tỷ đồng.

Lưu lượng nước về nhiều, Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH) lãi 667 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch năm - Ảnh 1.

Giải trình kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, phía công ty cho biết quý 2 vừa qua tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận khá thuận lợi, dẫn đến sản lượng và doanh thu cao nên lợi nhuận đạt được tăng mạnh.

Lưu lượng nước về nhiều, Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DNH) lãi 667 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch năm - Ảnh 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.198 tỷ đồng, tăng 68,5% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành trên 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng 143% lên mức 667 tỷ đồng, giúp công ty hoàn thành và vượt luôn 3,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mai Nguyễn
Ý kiến của bạn