Mía đường Lam Sơn (LSS) thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp - Doanh nhân
12:37 PM 09/11/2021

Mía đường Lam Sơn đặt mục tiêu lãi trước thuế năm tài chính 2021-2022 lên xấp xỉ 100 tỷ đồng.

CTCP Mía đường Lam Sơn (mã chứng khoán LSS) đã đăng tải nội dung tài liệu trình và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021-2022 của công ty họp vào ngày 6/11/2021 vừa qua. Năm tài chính của Mía đường Lam Sơn bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2020-2021

Năm tài chính 2020-2021 Mía đường Lam Sơn đạt 1.855 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên gần 23 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, Mía đường Lam Sơn quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6,5% cho cổ đông. Đây là phần cổ tức trả cho các năm tài chính 2019-2020 (tỷ lệ 4,5%) và 2020-2021 (tỷ lệ 2%).

Cùng với đó Mía đường Lam Sơn thông qua phương án phát hành hơn 4,45 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6,5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 44,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021. Thời gian phát hành trong quý 1,2 của năm 2022.

Kế hoạch SXKD năm 2021-2022

Mía đường Lam Sơn cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 với các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với những gì đạt được năm 2020-2021.

Cụ thể, dự kiến doanh thu năm tài chính 2021-2022 đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 40,8% so với doanh thu đạt được năm vừa qua. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 100 tỷ đồng, gấp 3,5 lần lợi nhuận đạt được năm tài chính 2020-2021. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 8%.

Mía đường Lam Sơn (LSS) thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

Chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngoài ra Mía đường Lam Sơn đã thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 497:200. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 300 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2022.

Hiện trên thị trường cổ phiếu LSS đang giao dịch quanh mức 17.600 đồng/cổ phiếu – vùng giá cao trong nhiều năm qua của cổ phiếu này. Nếu so với thời điểm đầu năm 2021 cổ phiếu LSS đã tăng khoảng 124%.

Mía đường Lam Sơn (LSS) thông qua phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Ảnh 2.
Thái Mạnh
Ý kiến của bạn