Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi 68 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm tài chính 2021-2022

Doanh nghiệp - Doanh nhân
03:32 PM 21/01/2022

Lợi nhuận sau thuế quý 2 năm tài chính 2021-2022 của Mía đường Sơn La tăng 30% so với cùng kỳ.

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) công bố báo cáo tài chính quý 2 năm tài chính 2021-2022 (năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau).

Doanh thu trong quý đạt 182 tỷ đồng, tăng 11,11%so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 11% so với quý 2 năm tài chính trước đó.

Doanh thu tài chính đạt gần 5 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 1,4 tỷ đồng, lên gần 9 tỷ đồng. Những yếu tố trên tác động khiến lợi nhuận sau thuế cả quý đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 30,3% so với số lãi 26,5 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.

Mía đường Sơn La (SLS) báo lãi 68 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm tài chính 2021-2022 - Ảnh 1.

Lũy kế cả 2 quý đầu năm tài chính 2021-2022 Mía đường Sơn la đạt gần 329 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 66% lên 68 tỷ đồng. EPS đạt 6.936 đồng.

Tính đến 31/12/2021 Mía đường Sơn La đã giảm dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn xuống 214 tỷ đồng (giảm được 108 tỷ đồng so với đầu kỳ), và giảm dư vay nợ thuê tài chính dài hạn xuống 78 tỷ đồng (giảm 34 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Thái Hiếu
Ý kiến của bạn
Xuất khẩu dệt may tăng trưởng tháng thứ 5 liên tiếp Xuất khẩu dệt may tăng trưởng tháng thứ 5 liên tiếp

Tháng 4/2024, xuất khẩu dệt may tăng 2,8%, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp tăng trưởng cùng với tình hình thị trường khởi sắc, cho thấy ngành dệt may đang dần phục hồi.