Miễn, giảm phí, lệ phí hàng hải có giúp giảm giá cước vận tải biển?

Diễn đàn
11:12 AM 22/06/2022

Theo Cục Hàng hải Việt nam, mức thu lệ phí vào, rời cảng biển đã không thay đổi 18 năm nay (từ năm 2004 đến năm 2022) nên phí, lệ phí cũng ít tác động đến giá thành vận tải biển.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tác động của việc giảm mức phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển.

Văn bản do quyền Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Đình Việt ký nêu rõ: Doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam chủ yếu đảm nhận thị phần vận tải biển nội địa trong nước và áp dụng theo biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa.

Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quốc tế ít có tác động đến doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam. Ảnh: Báo Giao Thông

Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quốc tế ít có tác động đến doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam. Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện nay, vận tải biển quốc tế từ cảng biển Việt Nam đến cảng biển nước ngoài và ngược lại chủ yếu do các hãng tàu nước ngoài chiếm đa số thị phần. Do đó, với quy định thu phí, lệ phí hàng hải tại các cảng biển hiện nay, biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quốc tế sẽ ít có tác động đến doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam.

Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, mức thu phí, lệ phí hàng hải tại cảng biển Việt Nam hiện nay chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 7-9% tổng chi phí vận tải của một con tàu hoạt động hàng hải quốc tế (với hoạt động hàng hải nội địa, tỷ lệ này chiếm khoảng 3-5%).

Ông Nguyễn Đình Việt, quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phân tích, trong cơ cấu giá thành vận tải biển, chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí bảo hiểm (tàu, thuyền viên, hàng hoá...) sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Đối với mức thu phí, lệ phí hàng hải nội địa, mức thu được quy định tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và không thay đổi từ đó đến nay. Riêng mức thu lệ phí vào, rời cảng biển đã không thay đổi 18 năm nay (từ năm 2004 đến năm 2022), không tăng trong khi các chi phí đầu vào hình thành mức thu như chi phí nhân công, điện, nước, xăng dầu, chỉ số giá tiêu dùng... tại thời điểm hiện nay so với năm 2004 đã tăng lên rất nhiều lần.

Cơ quan này cũng nhất trí với quan điểm của Bộ Tài chính: "Pháp luật phí, lệ phí hiện hành không quy định thu phí đối với xăng, dầu. Vì vậy, các khoản thu phí, lệ phí hiện hành không phải là yếu tố tác động làm giá nhiên liệu trong nước tăng".

Ông Việt đánh giá, việc xem xét giảm phí, lệ phí hàng hải nói chung và lệ phí vào, rời cảng biển nói riêng sẽ có rất ít tác động đến chi phí, giá thành vận tải biển và không phải là giải pháp chính để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo bù đắp được việc tăng giá nhiên liệu.

Mặt khác, theo số liệu của các Cảng vụ hàng hải trong năm 2021, số thu lệ phí vào, rời cảng biển của tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa hoạt động vận tải nội địa tại các cảng biển của Việt Nam là 16,9 tỷ đồng, tương ứng 129.584 lượt tàu biển và 331.342 lượt phương tiện thuỷ nội địa. Bình quân, tiền thu lệ phí là 36.876 đồng/lượt tàu thuyền.

Do đó, theo Cục Hàng hải Việt Nam, ngay cả khi Nhà nước miễn thu, mỗi lượt tàu thuyền sẽ tiết kiệm được khoản tiền tương đương với 1,4 lít dầu Diesel, thì đây là con số không đáng kể so với hành trình của cả chuyến tàu.

Minh An (t/h)
Ý kiến của bạn