Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi 279 tỷ đồng trong 9 tháng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:38 AM 28/10/2021

Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của Mỏ Việt Bắc đạt gần 51 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu trong quý đạt 997 tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ, trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 2,4% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lại tăng hơn 5% so với cùng kỳ, đạt 148 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý gấp 4 lần cùng kỳ, lên trên 8 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm được 4,5 tỷ đồng, xuống còn 23,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm được 3 tỷ đồng xuống còn 17 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 9 tỷ đồng, xuống còn gần 51 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu trong quý giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại gấp 2,5 lần cùng kỳ, lên 50,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 44,4 tỷ đồng.

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi 279 tỷ đồng trong 9 tháng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 Mỏ Việt Bắc đạt 3.508 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 118% lên trên 279 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 251 tỷ đồng.

Mỏ Việt Bắc (MVB) báo lãi 279 tỷ đồng trong 9 tháng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 2.

Về sản lượng, khối lượng than nguyên khai sản xuất trong 9 tháng đầu năm đạt 1.022.923 tấn, hoàn thành 76,34% kế hoạch năm. Sản lượng than sạch sản xuất đạt 1.216.718 tấn và sản lượng tiêu thụ đạt 1.177.277 tấn... sản lượng xi măng clinke tiêu thụ đạt hơn 1,84 triệu tấn. Giá trị hàng tồn kho đến cuối quý 3 còn 472 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Thái Mạnh
Ý kiến của bạn