Mới giải ngân được 5,2% số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động

Doanh nghiệp - Doanh nhân
04:11 PM 20/09/2021

Tính đến ngày 17/9 hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội mới phê duyệt cho người sử dụng lao động vay 392 tỷ đồng để trả lương cho người lao động, trong tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 7.500 tỷ đồng với lãi suất 0% năm.

Theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn để cho doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng với lãi suất là 0%/năm.

Sau 2 tháng mới giải ngân được 5,2% số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Tính đến ngày 17/9 mới chỉ có 746 hồ sơ đề nghị vay vốn được Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Chính sách xã hội thì tính đến ngày 17/9, hệ thống ngân hàng này đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động (doanh nghiệp) với số tiền hơn 392 tỷ đồng để trả lương cho 112.397 lượt người lao động. Trong đó, ngân hàng đã giải ngân được 382 tỷ đồng cho 730 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố.

Như vậy, sau hơn 2 tháng thực hiện Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội mới giải ngân được 5,2% số tiền có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp vay trả lương.  

Cũng theo quyết định của Chính phủ, các doanh nghiệp được cho vay vốn trả lương ngừng việc và khi phục hồi sản xuất tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế 3 tháng và thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thực hiện đến hết ngày 5/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.  

Trên thực tế, hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị được vay vốn hỗ trợ lãi suất 0% được duyệt khá ít so với nhu cầu bởi quy định yêu cầu các doanh nghiệp phải có bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập năm 2020 của cơ quan thuế. Nhưng phía cơ quan thuế chỉ có thể xác nhận tờ khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp trong năm 2020 vì việc quyết toán thuế đối với các công ty chỉ được thực hiện sau vài năm.

Nam Dương
Ý kiến của bạn