Mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp
10:04 AM 30/11/2020

Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động và 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.


Mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2020, cả nước có gần 13.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng kí là 284.800 tỉ đồng và số lao động đăng kí là 119.700 lao động, tăng 7,3% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng kí và tăng 65,3% về số lao động so với tháng trước.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 21,8 tỉ đồng, tăng 60,3% so với tháng trước và tăng 90,6% so với cùng kì năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kì năm 2019; có 2.771 doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 15,9% và tăng 30,8%; có 4.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,9% và tăng 5,7%; có 1.941 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 37,4% và tăng 30,6%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124.300 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới với tổng số vốn đăng kí là 1,879 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng kí là 970.000 lao động, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng kí và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kì năm trước.

Vốn đăng kí bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỉ đồng, tăng 21,7% so với cùng kì năm trước. Nếu tính cả 3,087 triệu tỉ đồng vốn đăng kí tăng thêm của 36.200 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng kí bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4,966 triệu tỉ đồng, tăng 35,1% so với cùng kì năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 40.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với 11 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên gần 165.100 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kì năm trước.

Trung bình mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương 500 doanh nghiệp/ngày.

Ở chiều ngược lại, tính trong 11 tháng có gần 93.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kì năm trước, bao gồm: 44.400 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7%; 33.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; hơn 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,1%.

P. Thủy
Ý kiến của bạn
Bình luận