MỚI: Từ ngày 1/7, công dân sẽ bị xóa hộ khẩu trong 9 trường hợp dưới đây

Sự kiện
06:43 AM 24/06/2021

Luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đã chỉ ra 9 trường hợp công dân bị xoá đăng ký thường trú (xóa hộ khẩu).

Một trong những quy định đáng chú ý của Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 là công dân sẽ bị xóa hộ khẩu thường trú trong 9 trường hợp được quy định tại Điều 24.

So với Luật cư trú năm 2006 thì Luật cư trú năm 2020 đã bổ sung thêm 6 trường hợp bị xoá thường trú.

Dưới đây là 9 trường hợp cụ thể công dân sẽ bị xóa hộ khẩu thường trú:

ClLIP: 9 trường hợp công dân bị xóa hộ khẩu


Hoàng Đan - Mai Anh
Ý kiến của bạn
Bình luận