Một cá nhân bị xử phạt gần trăm triệu đồng do thực hiện hàng loạt giao dịch "chui" cổ phiếu VNH

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:24 PM 04/04/2022

Ông Nguyễn Đình Điệp đã vi phạm khi không công bố thông tin trong các giao dịch mua bán cổ phiếu VNH

Ngày 31/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đình Điệp (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ông Điệp bị xử phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 5/10/2017, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 25.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (mã chứng khoán: VNH), tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,72% lên 5,06%. Đến ngày 24/3/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 179.500 cổ phiếu VNH, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ giảm từ 7,22% xuống 4,99%. Cả hai lần giao dịch ông Nguyễn Đình Điệp đều không công bố thông tin.

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 02/02/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 229.600 cổ phiếu VNH, tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,59% lên 7,45%, qua đó trở thành cổ đông lớn VNH nhưng đến ngày 02/4/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Điệp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đình Điệp còn bị phạt tiền 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 19/10/2017 đến ngày 27/07/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 1.052.900 cổ phiếu VNH; ngày 03/04/2020 bán 656.000 cổ phiếu VNH; ngày 23/4/2020 mua 16.000 cổ phiếu VNH; ngày 14/5/2020 mua 1.000 cổ phiếu VNH và bán 14.000 cổ phiếu VNH; ngày 15/5/2020 mua 5.000 cổ phiếu VNH; từ ngày 25/05/2020 đến ngày 05/06/2020 bán 414.600 và mua 163.100 cổ phiếu VNH; từ ngày 23/07/2020 đến ngày 27/07/2020 mua tổng cộng 87.000 cổ phiếu VNH; ngày 04/03/2021 bán 50.000 cổ phiếu VNH, tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên của ông Nguyễn Đình Điệp. 

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 21/12/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 136.000 và bán 10.000 cổ phiếu VNH; từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/01/202 mua 221.900 và bán 1.091.390 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH.

Tổng cộng, ông Điệp bị xử phạt 90 triệu đồng.

Nhiên An
Ý kiến của bạn
Bình luận