Một dự án cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư

Địa phương
06:01 PM 13/10/2020

Ngày 12/10, Bộ GTVT cho biết vừa mở thầu năm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự thầu.

Một dự án cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bốn dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo Bộ GTVT, đối với các dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật. Nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật theo yêu cầu sẽ được tiếp tục mở và đánh giá đề xuất tài chính thông qua phương pháp vốn góp nhà nước để đánh giá về tài chính - thương mại; các thông số khác như thời gian hoàn vốn, mức giá dịch vụ,... sẽ được xác định cố định.

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ GTVT, công tác lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tiến hành trong tháng 12/2020 (nếu không phát sinh tình huống đấu thầu phức tạp). 

Đối với dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự thầu, theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ GTVT quyết định hủy gói thầu nay và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đối hình thức đầu tư. Đồng thời, sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong trường hợp việc đấu thầu các dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư.

Được biết, ngày 2/10, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Ngày 5/10, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự thành phần còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo). Quá trình thực hiện đóng/mở thầu được Bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, trước sự chứng kiến của các bên có liên quan và đại diện của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Kết quả đóng/mở thầu năm gói thầu như sau: Ba dự án thành phần có từ hai nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có ba nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Hai dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12/10.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.