Năm 2024, Chính phủ vay tối đa 676.057 tỷ đồng

Chính sách
11:19 AM 02/04/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 260/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026.

Theo quyết định, kế hoạch vay của Chính phủ trong năm 2024, tối đa 676.057 tỷ đồng, gồm: vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 659.934 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 372.900 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 287.034 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 16.123 tỷ đồng.

Nguồn vay này sẽ được huy động linh hoạt từ phát hành trái phiếu Chính phủ; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết sẽ vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Năm 2024, Chính phủ vay tối đa 676.057 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024. Ảnh: Internet

Về trả nợ, Chính phủ trả khoảng 453.990 tỷ đồng, tăng hơn 126.700 tỷ đồng so với năm ngoái. Trong đó, nợ trực tiếp của Chính phủ 395.874 tỷ đồng, nợ từ các dự án cho vay lại khoảng 58.116 tỷ đồng.

Đối với bảo lãnh cho doanh nghiệp vay trong nước và ngoài nước, không bố trí hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2024 do các dự án không có nhu cầu rút vốn, chỉ trả nợ.

Quyết định nêu rõ, vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 30.619 tỉ đồng.

Trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 6.993 tỉ đồng, gồm chi trả gốc khoảng 4.119 tỉ đồng và chi trả lãi khoảng 2.874 tỉ đồng.

Đối với giai đoạn 2024 - 2026, các khoản vay được phê duyệt tối đa khoảng 1,862 triệu tỉ đồng. Gồm có vay cho ngân sách trung ương khoảng 1,818 triệu tỉ đồng; vay về cho vay lại khoảng 43.900 tỉ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2024 - 2026 tối đa 1,102 triệu tỉ đồng. Bao gồm trả nợ trực tiếp khoảng 976.400 tỉ đồng, trả nợ vay lại khoảng 126.400 tỉ đồng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

Bộ Tài chính nghiên cứu các phương thức huy động vốn vay mới, đảm bảo huy động đủ vốn vay cho đầu tư phát triển, đáp ứng các dự án lớn về hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, cam kết phát thải ròng về 0, chuyển đổi số đồng thời kiểm soát nợ công, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn trần, ngưỡng cảnh báo giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Bộ Tài chính cũng được Chính phủ yêu cầu chủ động điều hành khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ theo nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương với lãi suất phù hợp điều kiện thị trường. Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân theo mục tiêu đề ra của Quốc hội.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.