Năm 2024, TP Yên Bái phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.510 tỷ đồng

Địa phương
07:31 PM 06/03/2024

Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.510 tỷ đồng trở lên. Trong đó, thu ngân sách do các đơn vị của tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố đạt 584 tỷ đồng; thu ngân sách do các đơn vị thành phố thực hiện đạt 926 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 2, thành phố Yên Bái đã thực hiện thu trên 152 tỷ đồng tiền ngân sách, bằng 17% dự toán tỉnh giao và bằng 129% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối xã, phường thu trên 26 tỷ đồng; khối doanh nghiệp quốc doanh gần 8 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 37 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 16,6 tỷ đồng, thu tiền giao đất trên 72 tỷ đồng…

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.510 tỷ đồng trở lên trong năm 2024. Trong đó, thu ngân sách do các đơn vị của tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố đạt 584 tỷ đồng; thu ngân sách do các đơn vị thành phố thực hiện đạt 926 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, thành phố sớm giao kế hoạch đến các đơn vị, xây dựng kịch bản thu theo từng tháng, từng quý sát với thực tế của từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị; tập trung nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn.

Năm 2024, TP Yên Bái phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.510 tỷ đồng- Ảnh 1.

Thành phố Yên Bái phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.510 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chính sách tín dụng hiện hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn vay; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Chi cục thuế tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo thành phố các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Xây dựng kịch bản thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với người nộp thuế; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế tạo điều kiện cho người nộp thuế chủ động kê khai nộp thuế phát sinh theo quy định; nâng cao chất lượng quản lý khai thuế, nộp thuế của người nộp thuế bằng phương thức điện tử.

Ngành Thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, triển khai nhiệm vụ kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, phấn đấu tăng thu qua công tác kiểm tra cao hơn năm trước. Nâng cao chất lượng kiểm tra để bù đắp số thu thiếu hụt trong thực hiện nhiệm vụ dự toán.

Xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt công tác quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các khoản thu ngoài quốc doanh liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật.

Ngô Huy
Ý kiến của bạn