Nậm Nhùn - Lai Châu: Tăng cường công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống người dân

Địa phương
09:14 AM 29/03/2024

Nậm Nhùn là huyện biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu, đời sống của nhân dân khó khăn, cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân còn thiếu thốn. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với địa phương.

Là một trong những huyện nghèo của cả nước, Nậm Nhùn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhiều chương trình, dự án. Cấp ủy, chính quyền huyện luôn trăn trở tìm giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của huyện. Xác định giảm nghèo bền vững là tạo ra nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên cho người dân. 

Nậm Nhùn - Lai Châu: Tăng cường công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống người dân- Ảnh 1.

Nậm Nhùn là huyện biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu. Ảnh minh họa

Trước hết, huyện tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo đó, thành lập ban chỉ đạo từ cấp huyện đến xã; kiện toàn, thành lập 11/11 ban quản lý xã; 64/64 bản, tổ dân phố thành lập ban phát triển. Công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững và các mục tiêu giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, việc triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới từng bước thay đổi diện mạo nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với mức bình quân của tỉnh; trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là giai đoạn tiền đề tạo đà cho sự phát triển.

Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, đồng chí Hà Văn Sơn – Chủ tịch UBND Huyện Nậm Nhùn cho biết, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả quan trọng như: Sản xuất nông nghiệp được duy trì và đảm bảo thời vụ; Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng cao; Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thường xuyên; các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... được thăm hỏi, tặng quà chu đáo; Lĩnh vực văn hóa - thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư và có nhiều đổi mới, …

C:\Users\windows\Desktop\z5289893194726_bfc1a5a2514ec4bbc072600114a4ccea.jpg

Đồng chí Hà Văn Sơn – Chủ tịch UBND Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu)

Ngoài ra, cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải ngân nguồn vốn bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Với quyết tâm cao của toàn huyện cùng triển khai các giải pháp đồng bộ, những kết quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, đã, đang và sẽ góp phần thay đổi đời sống của người dân tộc thiểu số ở huyện Nậm Nhùn.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn