Nâng tầm chiến lược thương mại qua hội thoại với thông tin về người tiêu dùng

Vietnam Marketing Day 2021
09:41 AM 13/12/2021

Dưới đây là chia sẻ của bà Hai Ly Nguyen - Quản trị chiến lược kinh doanh của Facebook về các giải pháp nâng tầm chiến lược thương mại qua hội thoại hiện nay.


Hai Ly Nguyen
Ý kiến của bạn
Bình luận
Đến hết tháng 5/2023 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký, hoạt động Đến hết tháng 5/2023 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký, hoạt động

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 5/2023 khoảng 71.500 đơn vị, tăng 200 đơn vị so với tháng 4/2023.