Ngân hàng CSXH CN tỉnh Lào Cai: Hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo hiệu quả

Địa phương
11:15 AM 09/04/2023

Là một trong những Ngân hàng của các đối tượng chính sách, Ngân hàng CSXH (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Lào Cai thời gian qua luôn phát huy tích cực vai trò của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ đầu năm 2023, hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mức so với Kế hoạch được giao trong năm 2023 về tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho vay. Để đạt được kết quả tích cực như vậy ngay từ quý I/2023 là vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết quả ngay ngày đầu năm tài chính 2023 số tiền 20.000 triệu đồng nguồn vốn ngân sách địa phương đã được chuyển sang cho vay đối với các đối tượng thụ hưởng tại 37 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trong địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các phòng PGD NHCSXH cấp huyện tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp cấn đối nguồn Ngân sách địa phương để chuyển sang cho vay đến 31/3 nguồn ngân sách cấp huyện đã được chuyển sang là 4.023 triệu đồng.

photo-1681012957112

Các hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã có những tín hiệu tích cực ngay từ đầu quý I/2023.

Tính đến hết 31/3, tổng nguồn vốn huy động và quản lý đến 31/3/2023 đạt 3.956.570 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn từ Trung ương là 3.265.528 triệu đồng; Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 425.481 triệu đồng, tăng 28.448 triệu đồng so với 31/12/2022 đạt 57% KH năm 2023; Nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách địa phương đạt 316.680 triệu đồng, tăng 41.023 triệu đồng so với 31/12/2022, đạt 137% KH tăng trưởng năm 2023.

Vốn vay cũng đã được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai triển khai đến đúng đối tượng. Cụ thể, doanh số cho vay đạt 291.154 triệu đồng. Con số này tập trung cho vay vào các chương trình Hộ nghèo 99.524 triệu đồng, Hộ cận nghèo 58.884 triệu đồng, Hộ mới thoát nghèo 10.047 triệu đồng, Giải quyết việc làm 38.855 triệu đồng, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 19.399 triệu đồng, Sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 26.584 triệu đồng, cho vay theo NĐ 28/NĐ-CP là 2.372 triệu đồng, cho vay từ nguồn ngân sách địa phương theo NQ số 06/2019/NQ-HĐND tỉnh: 31.901 triệu đồng…

photo-1681012960190

Ông Nguyễn Hải Hà - Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai (bên trái) kí kết giao ước thi đua năm 2023 với Chủ tịch CĐCS Ngân hàng CSXH Đoàn Văn Lưu.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Hải Hà – Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai cho biết, thời gian qua, Ban Lãnh đạo luôn chú trọng vào việc chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Thông qua tuyên truyền đã động viên, khích lệ, phát huy được tinh thần chủ động, trách nhiệm, tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo để người nghèo và các đối tượng chính sách khác mạnh dạn tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay.

Hơn nữa, công tác kiểm tra tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, các tổ chức hội nhận ủy thác cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với NHCSXH thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, cung cấp số liệu cũng như mục tiêu kiểm tra trọng điểm.

Qua công tác kiểm tra tại cơ sở đã chỉ ra các tồn tại, yếu kém của tổ chức hội cấp cấp xã, cũng như Tổ TK&VV qua đó đã kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại hạn chế, đồng thời kiến nghị cấp Ủy, Chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư cũng như công tác quản lý nguồn vốn NHCSXH.

Đồng chí Nguyễn Hải Hà - Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng Tổ TK&VV, NHCSXH cùng 4 tổ chức hội nhận ủy thác xác định là một nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của hoạt động ủy thác nên công tác đánh giá, xếp loại tổ TK&VV đặc biệt được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hàng tháng, đồng thời, Chi nhánh NHCSXH thường xuyên chỉ đạo PGD NHCSXH các huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ TK&VV theo quy định. Chất lượng hoạt động của tổ TK&VV cũng được nâng cao dần lên.

Trong thời gian tiếp theo, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên quan đến công tác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn