Ngân hàng CSXH CN tỉnh Lào Cai: Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương

Địa phương
10:44 AM 06/04/2024

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Lào Cai đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đưa chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và từng bước phát triển vững chắc.

3 tháng đầu năm 2024, hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2024 về tăng trưởng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho vay. Để đạt được kết quả tích cực như vậy có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết quả ngay ngày đầu năm tài chính 2024, chi nhánh đã nhận nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện 38.648 triệu đồng, đạt 129% kế hoạch cả năm được Trung ương giao. Luỹ kế đến 31/3/2024 đạt 364.032 triệu đồng.

Ngân hàng CSXH CN tỉnh Lào Cai: Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương- Ảnh 1.

Hiệu quả của nguồn vốn ngân sách địa phương được phát huy, góp phần giúp cho 3.289 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn

Bên cạnh đó, đầu năm 2024, số tiền 25.000 triệu đồng nguồn vốn ngân sách địa phương đã được chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 và Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh.

Đồng thời tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh (Ban đại diện) giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024 đến các đơn vị kịp thời giải ngân tăng trưởng dư nợ đạt 105.168 triệu đồng (+2,4%) so với 2023. Chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, cập nhật thông tin khách hàng; rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại NHCSXH đi khỏi nơi cư trú.

Tính đến 31/3/2024, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 4.511.869 triệu đồng, tăng 106.618 triệu đồng (+2,4%) so với năm 2023. Trong đó: Nguồn Trung ương đạt 3.677.741 triệu đồng; Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 470.096 triệu đồng, tăng 21.667 triệu đồng so với 31/12/2023; Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 364.032 triệu đồng, tăng 38.648 triệu đồng so với 31/12/2023, đạt 129% kế hoạch giao năm 2024. 

Vốn vay cũng đã được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai triển khai đến đúng đối tượng. Cụ thể, doanh số cho vay của ngân hàng 3 tháng đầu năm 2024 đạt 410.393 triệu đồng. Con số này tập trung cho vay vào các chương trình: Giải quyết việc làm 91.776 triệu đồng, hộ nghèo 92.689 triệu đồng, hộ cận nghèo 50.046 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 24.146 triệu đồng, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 93.072 triệu đồng; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND là 28.836 triệu đồng,...

Doanh số thu nợ 3 tháng đầu năm 2024 đạt 305.215 triệu đồng; Tổng dư nợ đến 31/3/2024 đạt 4.502.051 triệu đồng, tăng 105.168 triệu đồng (+2,4%) so với 31/12/2023. Trong đó, tăng dư nợ nguồn TW: 69.620 triệu đồng (+1,7%); tăng dư nợ nguồn vốn địa phương: 35.547 triệu đồng (+10,9%). 

Trong quý I năm 2024, hiệu quả của nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH CN tỉnh Lào Cai được phát huy, góp phần giúp cho 3.289 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn, trong đó có 617 hộ nghèo, 301 hộ cận nghèo và 160 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện chuyển biến nhận thức cách làm ăn giúp ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi đáng kể đời sống vật chất, khuyến khích hộ vay vốn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 776 lao động và tạo điều kiện cho 2 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho 10 hộ gia đình vay vốn để chi phí học tập cho học sinh sinh viên có điều kiện tiếp tục học tập; 633 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh và 717 hộ gia đình vay vốn để xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; 65 hộ gia đình tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên được vay vốn theo Nghị quyết 06/2019 và 5 khách hàng vay vốn để xây dựng, cải tạo nhà ở, mua nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngân hàng CSXH CN tỉnh Lào Cai: Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương- Ảnh 2.

Các hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã có những tín hiệu tích cực ngay từ đầu quý I/2024.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đỗ Ngọc Long - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh Lào Cai là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn, thu ngân sách địa phương hằng năm đạt thấp. Từ điểm xuất phát kinh tế thấp, sản xuất nông nghiệp mang tính tự túc, tự cấp là chủ yếu. Trình độ của người dân vùng sâu, vùng xa, còn hạn chế, còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại sự bao cấp của Nhà nước. Nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội phải được chú trọng.

Thời gian qua, Ban Lãnh đạo ngân hàng luôn chú trọng vào việc chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Thông qua tuyên truyền đã động viên, khích lệ, phát huy được tinh thần chủ động, trách nhiệm, tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo để người nghèo và các đối tượng chính sách khác mạnh dạn tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay.

Hơn nữa, công tác kiểm tra tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, các tổ chức hội nhận ủy thác cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với NHCSXH thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, cung cấp số liệu cũng như mục tiêu kiểm tra trọng điểm.

Đơn vị đã kịp thời triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, hàng tháng rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sinh kế ổn định cuộc sống; tăng cường công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, cũng như việc rà soát đối tượng cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời, đúng các đối tượng thụ hưởng và xử lý rủi ro theo quy định. 

Trong thời gian tiếp theo, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên quan đến công tác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, hoàn thành 90% tăng trưởng tín dụng được giao năm 2024; Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV đạt 98 điểm (số liệu định kỳ); Nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã đạt 97 điểm (số liệu định kỳ).

Tham mưu Giám đốc chi nhánh phối hợp Công an tỉnh: Tiếp tục rà soát khách hàng vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong hoạt động của NHCSXH; Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và NHCSXH tỉnh...

Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã, trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ dụng cụ, thường xuyên rà soát kiểm tra thay thế, chỉnh trang các bảng, biển hiệu tại Điểm giao dịch xã, chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đối tượng vay vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong quan hệ tín dụng với NHCSXH. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Điểm giao dịch xã, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót trong hoạt động.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm điện gió ngoài khơi Đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư thực hiện thí điểm điện gió ngoài khơi

Tại dự thảo đề án nghiên cứu thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi vừa được trình Chính phủ, Bộ Công Thương đã đề xuất 3 phương án chọn nhà đầu tư cho thí điểm điện gió ngoài khơi.