Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ: Góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế

Địa phương
03:24 PM 18/07/2022

Là một tổ chức tín dụng xã hội, thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Nghĩa Lộ đã luôn đồng hành, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra…, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Điểm sáng trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 1.

Mô hình tổ chức của NHCSXH phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả, huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách

Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tại NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ đạt 389.493 triệu đồng, tăng 378.990 triệu đồng (gấp 36,1 lần) so với thời điểm phòng giao dịch mới đi vào hoạt động. Trong 20 năm, nguồn vốn cho vay trên địa bàn thị xã không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Từ 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là 10.441 triệu đồng, đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ đang triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 389.454 triệu đồng với 7.401 khách hàng đang vay vốn, trong đó, dư nợ cho vay từ nguồn vốn Trung ương và vốn Ngân sách Tỉnh ủy thác qua NHCSXH là 387.454 triệu đồng với 7.362 khách hàng đang vay vốn; dư nợ cho vay từ nguồn vốn ngân sách Thị xã ủy thác qua NHCSXH là 1.978 triệu đồng với 37 khách hàng đang vay vốn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ (Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ) cho biết: Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Thị ủy, HĐND, UBND thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách có thể được đánh giá là "điểm sáng" và là một trong những "trụ cột" của hệ thống các chính sách giảm nghèo của Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng với tính ưu việt và những đặc thù riêng có của NHCSXH khác với các tổ chức tín dụng tại địa phương. 

Những con số ấn tượng của 6 tháng đầu năm 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Tỉnh và của Thị uỷ, UBND thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

Ngân hàng CSXH thị xã Nghĩa Lộ luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội  - Ảnh 2.

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh

Mặc dù thu ngân sách Thị xã còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong tháng 03/2022, UBND thị xã đã quan tâm chuyển 600 triệu nguồn ngân sách địa phương sang cho PGD NHCSXH Thị xã để để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng số nguồn vốn ủy thác của thị xã lên 2.036 triệu đồng, đạt 105% kế hoạch được giao (đạt 125% kế hoạch năm, năm 2022 được giao 500 triệu đồng).

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 351.651 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch năm; giải ngân cho vay được 1.636 lượt khách hàng, với số tiền 88.519 triệu đồng; Dư nợ đạt 389.454 triệu đồng, đạt 97,82% kế hoạch, tăng 47.365 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 13.84%. Chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% (hiện nay là 0,046%), trong 6 tháng đầu năm giảm 87 triệu nợ quá hạn.

Nguồn vốn cho vay từ NHCSXH đã góp phần hỗ trợ cho 640 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh thoát nghèo bền vững, tạo việc làm mới cho 416 lao động có việc làm ổn định; xây dựng và sửa chữa làm được 463 công trình nước sạch và 463 công trình vệ sinh các hộ ở khu vực nông thôn cải thiện chất lượng cuộc sống; Các thành viên Ban đại diện thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức hội, đoàn thể làm uỷ thác đã phối hợp quản lý tốt nguồn vốn tín dụng trên địa bàn; chỉ đạo bình xét, xác nhận cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích; thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn vay, từ đó nâng cao ý thức của người vay, trả nợ vốn vay đầy đủ, đúng hạn. Vì vậy nguồn vốn dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tiếp bước trên chặng đường mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực được dự báo về biến đổi khí hậu và dich bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ đưa ra nhiệm vụ phải tập trung mọi nguồn lực thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu năm 2022 được giao, đặc biệt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ phấn đấu hoàn thành song trước ngày 31/07/2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách theo hướng ổn định, bền vững, triển khai đồng bộ các giải pháp và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt các tầng lớp Nhân dân.

Trong bộn bề công việc, những mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi thành viên của NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ luôn ý thức, nỗ lực học hỏi không ngừng để đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Bởi bản thân họ hiểu rằng sự đồng hành của mình đã và đang góp phần cùng nhân dân, nhất là những người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung ngày càng vững bước đi tới mục tiêu giàu, mạnh, văn minh.

Trung Kiên
Ý kiến của bạn
Bình luận
VMF - VMD 2022: Kết nối trí tuệ, sức mạnh cộng đồng Marketing Việt Nam VMF - VMD 2022: Kết nối trí tuệ, sức mạnh cộng đồng Marketing Việt Nam

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Marketing Việt Nam vào ngày 9/12/2022, Hội Marketing Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu 2 sự kiện thường niên của năm 2022 đó là Vietnam Marketing Festivals - VMF (Lễ hội Tiếp thị Việt Nam) và Vietnam Marketing Day 2022 - VMD (Ngày hội Tiếp thị Việt Nam).