Yên Bái: Ngân hàng CSXH TX Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn

Địa phương
07:46 AM 08/04/2024

Thời gian qua, được sự quan tâm của chính quyền, các cấp ngành mà hoạt động tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH Nghĩa Lộ (Yên Bái) cơ bản đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong quý 1/2024, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, HĐQT NHCSXH Việt Nam, HĐQT NHCSXH tỉnh Yên Bái và của Thị ủy, UBND thị xã, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động thực hiện nhiệm vụ đề ra từ đầu năm.

Yên Bái: Ngân hàng CSXH TX Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn- Ảnh 1.

Mô hình tổ chức của NHCSXH phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả, huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách

Cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 501.801 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch năm; giải ngân cho vay được 582 lượt khách hàng, với số tiền 28.720 triệu đồng; dư nợ đạt 500.949 triệu đồng, đạt 98,84% kế hoạch, tăng 7.113 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,44%. 

Chất lượng tín dụng được duy trì, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% (hiện nay là 0,054%), trong quý giảm 8,5 triệu nợ quá hạn tại phường Tân An giảm 7 triệu, xã Phù Nham giảm 1,5 triệu đồng. 

Nguồn vốn cho vay từ NHCSXH đã góp phần hỗ trợ cho 163 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để SXKD thoát nghèo bền vững, tạo việc làm mới cho 142 lao động có việc làm ổn định; xây dựng và sửa chữa làm được 163 công trình nước sạch và 224 công trình vệ sinh các hộ ở khu vực nông thôn cải thiện chất lượng cuộc sống; cho vay 4 lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài; 1 hộ vay mãn hạn tù, giúp cho 4 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục theo học, không phải bỏ học vì thiếu tiền học phí và trang trải sinh hoạt phí.

Cấp uỷ và chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; UBND thị xã đã quan tâm sớm chuyển vốn Ngân sách ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Ngân hàng đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách. Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức Hội, đoàn thể làm uỷ thác đã phối hợp quản lý tốt nguồn vốn tín dụng trên địa bàn; chỉ đạo bình xét, xác nhận cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích; thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn vay, từ đó nâng cao ý thức của người vay, trả nợ vốn vay đầy đủ, đúng hạn. Vì vậy nguồn vốn dụng chính sách đã phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đồng chí Phạm Thành Long - Giám đốc NHCSXH TX Nghĩa Lộ cho biết: Các thủ tục cho vay thường xuyên được NHCSXH cải cách, sửa đổi đã giúp cho người nghèo, các đối tượng chính sách thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn. 

Việc công khai chính sách tín dụng ưu đãi, dư nợ các chương trình cho vay; quy trình nghiệp vụ được NHCSXH thực hiện nghiêm túc đã giúp UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ TK&VV, hộ vay vốn nắm bắt, tự kiểm tra được việc thực hiện chủ trương, chính sách, dư nợ, chất lượng tín dụng…, nên đã hạn chế tối đa việc phê duyệt cho vay sai đối tượng, đồng thời giúp nhân dân tránh được hiện tượng bị lợi dụng, chiếm dụng vốn.

Yên Bái: Ngân hàng CSXH TX Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn- Ảnh 2.

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc là của thị xã, NHCSXH thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ quý 2/2024.

Trong đó, ngân hàng đặt mục tiêu nguồn vốn huy động tiết kiệm dân cư tăng 11,747 tỷ so với 31/3/2024. Dư nợ của đơn vị phấn đấu đến hết 30/06/2024 hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao (Số tuyệt đối 20,1 tỷ); Hệ số sử dụng vốn đạt 99,8% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu khoán tài chính, thu lãi đạt 100% kế hoạch.

Đồng thời, ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% phấn đấu trong quý giảm 5 triệu nợ quá hạn; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng uỷ thác cho vay, củng cố hoạt động của Tổ TK&VV, phấn đấu trên 100% số tổ xếp loại tốt, khá (trong đó tỷ lệ tổ tốt trên 99%); không để tổ trung bình, yếu kém phát sinh.

Song song, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực toàn diện các mặt hoạt động tại cơ sở, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao để đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận thông tin và được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi.

Ngân hàng tiếp tục tuyền truyền, tuyên truyền sâu rộng đối với công tác đầu tư và quản lý vốn tín dụng chính sách đến 100% các hộ vay vốn là thành viên tổ TK&VV thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc vay vốn và trả nợ; phấn đấu duy trì nợ quá hạn số tuyệt đối bằng 31/3/2024; rà soát các khoản nợ do hộ vay bỏ đi khỏi địa phương để xác định thông tin địa chỉ đề nghị các địa phương phối hợp đôn đốc thu hồi theo quy định của NHCSXH.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.