Ngân sách Trung ương chi 8.247 tỷ đồng bù giá cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chính sách
09:46 AM 05/01/2024

Ngân sách Trung ương sẽ chi 8.247 tỷ đồng để thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định việc giao dự toán ngân sách nhà nước để có kinh phí xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chính phủ giao dự toán thu chi ngân sách trung ương năm 2023 từ nguồn chi đầu tư phát triển khác cho PVN là 8.247 tỷ đồng để xử lý tài chính, thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2018 - 2023. Việc quyết toán số liệu thực tế phát sinh theo quy định của Luật Ngân sách, pháp luật có liên quan.

Ngân sách Trung ương chi 8.247 tỷ đồng bù giá cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn- Ảnh 1.

Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Bộ Tài chính và PVN chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo và thực hiện đầy đủ kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan tới các vấn đề ảnh hưởng tới kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu sản phẩm và số tiền quyết toán chi phí bù giá.

Bộ Tài chính cũng chịu trách nhiệm tổng hợp vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đối với số tiền đã được giao dự toán theo quy định.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 6, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương 2024, trong đó có khoản chi bù giá cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn là 9.653 tỷ đồng trên cơ sở Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bố trí cho nhiệm vụ chi này.

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dành nguồn 9.653 tỷ đồng trong dự toán để thực hiện bù giá trên cơ sở Chính phủ xác định chính xác số liệu và thực hiện kiểm toán theo quy định.

Trong năm 2023, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn - đơn vị chiếm 35% tổng nguồn cung xăng dầu trong nước đối diện nhiều thách thức. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, công ty vẫn lỗ lũy kế lớn, lợi nhuận trước thuế những năm qua tuy có cải thiện nhưng chưa tạo chuyển biến đáng kể. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vẫn đang bù lỗ khi nhà máy vận hành thương mại.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) với mức vốn 9 tỉ USD. Nhà máy là dự án liên doanh của 4 doanh nghiệp gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait KPI, Công ty Công ty Idemitsu Kosan và Công ty Hóa chất Mitsu.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn