Nghệ An: Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị

Địa phương
10:24 AM 13/06/2022

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Theo kế hoạch đặt ra yêu cầu tổng kết cần bám sát các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/6/2014 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 26.

Qua tổng kết cần đánh giá nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng thực tiễn những kết quả đạt được, những kết quả chưa đạt được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc; những khó khăn và vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Đồng thời, qua đó đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách khả thi, phù hợp với bối cảnh, vai trò, vị thế của tỉnh, của vùng và cả nước trong thời kỳ mới.

Về việc tổng kết cần tuân thủ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Tỉnh ủy; đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ Kế hoạch của Ban Kinh tế Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đồng thời, đồng bộ, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân trong tỉnh; chủ động phối hợp, tranh thủ ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả.

Nghệ An: UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị  - Ảnh 1.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh là công trình có ý nghĩa liên kết phát triển trong vùng Bắc Trung Bộ

UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo khẩn trương xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 theo ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở bám sát vào yêu cầu và nội dung của Ban Kinh tế Trung ương; kiến nghị, đề xuất với Trung ương về cơ chế, chính sách đặc thù của ngành, lĩnh vực quản lý và các điều kiện đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Do đó, Cục Thống kê tỉnh được giao tổng hợp hệ thống số liệu, các chỉ tiêu, đồng thời so sánh với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn theo nội dung đề cương của Ban Kinh tế Trung ương.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vinh tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Vinh xây dựng báo cáo tổng kết theo khung đề cương của Ban Kinh tế Trung ương; tập trung đánh giá sâu nội dung xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo giai đoạn 2014 - 2021.

Các cơ quan, đơn vị trên được UBND tỉnh yêu cầu gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/6 năm nay.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên các nội dung về kinh tế - xã hội, phát triển các vùng trọng điểm, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước để tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 5/7/2022.

Song song, kế hoạch của UBND tỉnh cũng giao cụ thể các nội dung về xây dựng báo cáo tham luận, công tác phối hợp thực hiện.

"Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện đúng yêu cầu tiến độ, đảm bảo chất lượng", Kế hoạch của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành chỉ rõ.

Trước đó, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/BKTTW ngày 23/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 28/5/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024 Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3110/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.