Nghệ An: Chi hơn 70 tỷ đồng cho người có công và an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Địa phương
10:06 AM 09/12/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 878/KH-UBND về việc thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, tổng kinh phí theo kế hoạch thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 cho các đơn vị và đối tượng trên địa bàn tỉnh là 70.480.650.000 đồng. Trong đó, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước do Ngân sách Trung ương đảm bảo cho 83.023 người, với kinh phí là 25.483.500.000 đồng; thăm, tặng quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do Ngân sách tỉnh đảm bảo, với kinh phí 25.134.450.000 đồng; tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do ngân sách cấp huyện, xã đảm bảo cho 66.209 người, mức quà 300.000 đồng/người, với kinh phí 19.862.700.000 đồng.

Nghệ An: Chi hơn 70 tỷ cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão - Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh Nghệ An thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: BNA

Bên cạnh đó, còn có các chính sách khác như: Trình Chủ tịch nước tặng thiệp mừng thọ cho 685 người cao tuổi tròn 100 tuổi; trình Chính phủ hỗ trợ 1.325.955 kg gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 20.133 hộ, với 88.397 nhân khẩu.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; dự thảo lịch trình, thành phần tham dự, đối tượng, địa bàn để tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên một số đơn vị, gia đình người có công tiêu biểu, người cao tuổi và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng thời đề nghị phối hợp UBMT Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách các hộ nghèo được tặng quà (trong Chương trình "Tết vì người nghèo"); thực hiện vận động tăng cường xã hội hóa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng Quỹ Vì người nghèo, trợ giúp hộ nghèo và các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phối hợp với Cục Dự trữ quốc gia, hướng dẫn chỉ đạo các huyện tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân khi có quyết định cấp gạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định phân bổ gạo của UBND tỉnh.

Nghệ An: Chi hơn 70 tỷ cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An trao 600 suất quà Tết cho người nghèo Tương Dương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: BNA

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kêu gọi, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các đối tượng liên quan theo tinh thần xã hội hóa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành liên quan và các đơn vị trên địa bàn phụ trách rà soát cụ thể đối tượng được tặng quà Tết; chủ động cân đối nguồn ngân sách cấp huyện để tặng quà cho các đối tượng; đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trích ngân sách cấp xã để thực hiện tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn đúng theo quy định.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải phong phú, thiết thực, mang đậm truyền thống văn hoá của dân tộc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Các cấp, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể và chủ động thực hiện nghiêm túc, kịp thời huy động các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Các chế độ trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp xã hội; tiền và quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo phải được thực hiện đúng, đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng.

Nghệ An: Chi hơn 70 tỷ cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đi thăm, tặng quà và chúc Tết và một số đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện Quỳ Châu dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: BNA

Kế hoạch số 878/KH-UBND được ban hành nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được vui Tết, đón Xuân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị xã hội của tỉnh.

Nghệ An
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.