Nghệ An: Cho ý kiến Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Địa phương
05:39 PM 28/04/2022

Mới đây, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, hiện nay thành phố Vinh nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang hơn, nhiều khu phố mới được hình thành và vẫn đang tiếp tục được xây dựng mới.  Vì vậy thiết lập bộ quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh là  yêu cầu tất yếu trong sự phát triển, để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hoá - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá và cách mạng cho các thế hệ người dân tỉnh nhà.

Nghệ An: Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc để cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bùi Công Vinh cho biết: Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nhằm tạo ra một hành lang pháp lý phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính trên địa bàn; tạo ra những tiêu chí cụ thể của tỉnh trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương trong việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo tính khoa học, tính lịch sử và phù hợp với điều kiện của từng địa phương; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình hữu nghị đoàn kết quốc tế…

Nghệ An: Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bùi Công Vinh trình bày dự thảo

Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 4 chương, 15 điều, trong đó quy định cụ thể một số nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn danh nhân, sự kiện lịch sử; phân loại quy mô đường, quy định xây dựng ngân hàng tên đường, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn, phân công trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện đặt, đổi, tên đường, phố và công trình công cộng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành thống nhất quan điểm việc xây dựng Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải đảm bảo tính khoa học, chính xác; tuân thủ đầy đủ các bước theo quy trình và không vi phạm các quy định hiện hành. Các quy định trong quy chế phải rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Các đại biểu đề nghị xem xét lại tên dự thảo; chỉnh sửa lại phạm vi điều chỉnh về việc đổi tên đường; quy trình thực hiện; nguyên tắc đặt tên đường; thẩm quyền về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng; ngân hàng tên đường; việc đặt tên đường tại các khu công nghiệp...

Nghệ An: Dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu góp ý, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu các ý kiến, tiến tới hoàn thiện lại dự thảo Quy chế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng Quy chế về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng là cần thiết vì hiện nay quy trình thủ tục trong việc xây dựng hồ sơ đặt tên đường chưa thống nhất cần có một quy trình hướng dẫn cụ thể; chưa có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng ngân hàng đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng... Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện lại dự thảo Quy chế, trong đó, cần xem xét lại tên quy chế, quy trình thực hiện.                                                                                        

Lê Dung
Ý kiến của bạn