Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông

Địa phương
06:29 PM 06/11/2022

Mới đây, tiếp tục thăm và làm việc tạ huyện Con Cuông, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) Hoàng Sỹ Kiện báo cáo tại buổi làm việc: Thời gian qua, huyện Con Cuông thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Hiện nay, tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 2.555 tỷ đồng, tăng 4,72% so với 2020, bằng 91,43% kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp đạt 946 tỷ đồng, bằng 98,92% kế hoạch; lĩnh vực công nghiệp xây dựng đạt 698 tỷ đồng, bằng 85,87% kế hoạch; lĩnh vực dịch vụ đạt 911 tỷ đồng, bằng 94,73% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 25 tỷ đồng.

Do đó, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2022 đạt 6,22% so với cùng kỳ, cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2022 (theo giá cố định 2010) ước đạt 1.812 tỷ đồng, bằng 65,55% so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt huyện 9 tháng đầu năm 2022 được hơn 16 tỷ đồng, đạt 78,18% dự toán tỉnh giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đến nay trên địa bàn huyện đã có 03/12 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" được thực hiện tốt; hiện đã có 13 sản phẩn được phân hạng OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm đạt 3 sao.

Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông - Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại buổi làm việc

Mặt khác, văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Huyện cũng đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo cho các gia đình người có công với cách mạng, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được đảm bảo.

Cùng nhau xây dựng Con Cuông trở thành một đô thị sinh thái của tỉnh, là đô thị động lực của vùng Tây Nam, huyện Con Cuông đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung đô thị, cắm mốc quy hoạch sau khi đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện tạo nguồn lực cho Con Cuông xây dựng kết cấu hạ tầng để đạt mục tiêu xây dựng Con Cuông thành đô thị theo hướng đô thị sinh thái du lịch; cho chủ trương triển khai các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2023 – 2025.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành đã đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị huyện cần tập trung gieo trồng cây trồng vụ Đông theo đúng kế hoạch; triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 4. Bên cạnh đó, huyện Con Cuông cần tập trung phát triển cây nguyên liệu, phát triển chăn nuôi gia trại, đầu tư thâm canh trồng rừng gỗ lớn. Thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tập trung cho công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông - Ảnh 3.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải – Giám đốc Sở Tài chính phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với điều kiện là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, huyện Con Cuông đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, kinh tế huyện Con Cuông phát triển còn chậm (quy mô kinh tế đứng thứ 19/21 địa phương trong tỉnh), chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công còn thấp; công tác cải cách hành chính của huyện mặc dù có cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát lại các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Bên cạnh đó, huyện Con Cuông cần tập trung rà soát, hoàn thiện các Quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù vùng miền, văn hóa địa phương để khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững. Trong đó, cần xây dựng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Con Cuông; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với các đô thị và phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng sản xuất nông nghiệp; quy hoạch phát triển du lịch.

Đặc biệt, Con Cuông nên tập trung phát triển "kinh tế xanh"; phát huy được tiềm năng, lợi thế của kinh tế rừng, kinh tế trang trại quy mô ứng dụng công nghệ, tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng dược liệu, kinh tế dưới tán rừng...  "Nông – lâm – nghiệp là trọng tâm kinh tế của huyện và phải xây dựng được các sản phẩm mang thương hiệu nông nghiệp Con Cuông" – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM gắn với chương trình OCOP; lồng ghép nhiều chương trình, nguồn lực để tập trung xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; quan tâm xây dựng NTM cấp thôn, bản.

Về thương mại, du lịch, dịch vụ, huyện có điều kiện rất thuận lợi trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá và du lịch cộng đồng. Vì vậy, huyện cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch của huyện, huy động doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch hiện có; chú trọng phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân địa phương. Xây dựng, liên kết, hình thành các tour mới, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách…

Tiếp tục huy động và thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát huy 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, huyện cũng cần quan tâm đến công tác thu hút đầu tư.

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt, lưu ý thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân. Chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bão, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, lở núi, cháy rừng... Phối hợp tốt với các nhà máy thuỷ điện trong tiêu thoát, xả lũ bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa mức thiệt hại.

Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Con Cuông - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền biên giới; duy trì tốt mối quan hệ với các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào; tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt hơn 402 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 207 tỷ USD, nhập khẩu 195 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,87 tỷ USD.