Nghệ An: Chú trọng đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

Địa phương
11:33 PM 23/03/2022

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND thực hiện Đề án 14-ĐA/TU ngày 25/01/2022 của BTV Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nhằm tạo đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề chất lượng cao. 

Đồng thời, phân công và phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu; nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên, người lao động; đảm bảo việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Theo kế hoạch đề ra, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An phấn đấu đào tạo 329.400 lượt người, gồm các cấp trình độ: Cao đẳng 26.300 người; Trung cấp 48.500 người; Sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 254.600 người. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp bình quân chung đạt 80,9% (trình độ Cao đẳng 96,1%, Trung cấp đạt 95,4%, Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 77,1%); có 3-5 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 31% vào cuối năm 2025 (riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt 64,1%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 23,5%). Phấn đấu khoảng 75% chương trình ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia...

 Nghệ An: Chú trọng nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và có  kỹ năng nghề nghiệp.  - Ảnh 1.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu khoảng 75% chương trình ngành, nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đến năm 2030, phấn đấu đào tạo kỹ năng nghề giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 329.700 lượt người, gồm các cấp trình độ: Cao đẳng 31.950 người (tăng 21,48% so với giai đoạn 2021 - 2025); Trung cấp 57.750 người (tăng 19,07%); Sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 240.000 người (giảm 5,73%). Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp bình quân chung đạt 83,3%; trong đó: Trình độ Cao đẳng 98,4%; Trung cấp đạt 97,5%; Sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đạt 78,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 37,8% vào cuối năm 2030 (riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 70%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 31,5%). Phấn đấu có 01-02 trường chất lượng cao đạt chuẩn tương đương với chuẩn của các nước ASEAN-4.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, gắn với khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh gắn kết giữa cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; giữa đào tạo và thị trường sử dụng lao động; tăng cường tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp; đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về giáo dục nghề nghiệp.

 Nghệ An: Chú trọng nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và có  kỹ năng nghề nghiệp.  - Ảnh 2.

Đào tạo nghề chất lượng cao góp phần quan trọng cung ứng nhân lực cho tăng trưởng, tăng năng suất lao động

Trong đó, đưa chỉ tiêu nhiệm vụ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và chỉ tiêu phân luồng học sinh phổ thông vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và gắn với đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị, cá nhân người đứng đầu; đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm gắn tuyển sinh đào tạo với tuyển dụng lao động sau đào tạo; chú trọng đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đạo tạo; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá của địa phương, đơn vị; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong công tác đào tạo phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh...

                                                                                                         

Lê Dung
Ý kiến của bạn