Nghệ An: Công bố danh mục 31 thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chính sách
10:13 AM 25/08/2022

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 31 thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trong 31 danh mục thủ tục hành chính có 27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT. Trong đó, lĩnh vực bảo vệ thực vật có 4 thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

Nghệ An: Công bố danh mục 31 thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Ảnh 1.

Lĩnh vực thủy sản có 11 thủ tục hành chính

Lĩnh vực thủy sản có 11 thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản; Thủ tục Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

Lĩnh vực Thú y có thủ tục 3 hành chính: Thủ tục Cấp, Cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; Thủ tục Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chuẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y); Thủ tục Cấp giấy nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Lĩnh vực chăn nuôi có 4 thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Lĩnh vực lâm nghiệp có 3 thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loại động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm và nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục I, II CITES; Thủ tục Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.

Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình có 2 thủ tục hành chính: Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình; Thủ tục Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Có 4 thủ tục hành chính cấp huyện. Trong đó, có 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xây dựng công trình là Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy lợi là Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp. 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông nghiệp là Thủ tục bố trí ổn định dân cư trong huyện; Thủ tục bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh.

Quyết định cũng quy định thời hạn giải quyết, phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính cụ thể. Các thủ tục hành chính trên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (số 16, đường Trường Thi, TP Vinh) hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.nghean.gov.vn

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính: 1, 2, 4, 5 mục I; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mục III; 1, 14, 15, 17, 18 mục V; 1, 2, 3, 4 mục VI (Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT) và số 1, 2 mục III; số 1 mục IV; số 1, 2, 3 mục V phần B (thủ tục hành chính cấp huyện) thuộc Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.