Nghệ An: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền của Ban QLKKT Đông Nam

Địa phương
10:22 AM 13/12/2023

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4042/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Cụ thể 2 thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại gồm: Hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền của Ban QLKKT Đông Nam- Ảnh 1.

UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trình tự thực hiện đối với thủ tục Hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An như sau: Các hãng tàu biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 01 bộ theo quy định nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lấy ý kiến các cơ quan liên quan, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thông báo bằng văn bản cho hãng tàu biết và nêu rõ lý do.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.nghean.gov.vn.

Trình tự thực hiện đối với thủ tục Hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến cảng Cửa Lò: Các doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lấy ý kiến các cơ quan liên quan, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.nghean.gov.vn. Phương thức hỗ trợ: các doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.