Nghệ An: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận 23 tổ chức Đảng

Địa phương
08:46 AM 13/04/2023

Mới đây, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ chuyển giao 23 tổ chức Đảng và 775 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương).

Tại đây, Tỉnh uỷ Nghệ An đã công bố Quyết định số 1841, ngày 30/03/2023 về chuyển giao 23 đảng bộ, chi bộ trực thuộc 19 Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và 775 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nghệ An: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận 23 tổ chức đảng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: BNA)

Trong đó, việc chuyển giao các tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định vai trò, những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và các chi nhánh, đơn vị của ngân hàng đóng quân trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 1176-CV/TU, ngày 22/6/2022 chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn quán triệt, triển khai Quy định đến tổ chức đảng, đảng viên; chủ động rà soát số tổ chức đảng trực thuộc thuộc diện sắp xếp theo Quy định và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan thực hiện công tác chuyển giao.

Do đo, các cấp uỷ cấp trên cơ sở phải thực hiện đầy đủ các thủ tục bàn giao các tổ chức Đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Nghệ An: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp nhận 23 tổ chức đảng - Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy tại buổi lễ (Ảnh: BNA)

Nhấn mạnh, dù được chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, song hoạt động của các tổ chức Đảng, chi nhánh, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động vẫn gắn với địa phương; Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các chi nhánh, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, giữ mối quan hệ với các ngành, đơn vị của tỉnh và các huyện, thành, Thị ủy trên địa bàn, tham gia tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của các Đảng ủy thuộc trực thuộc tỉnh.

Đặc biệt, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đề nghị nghiên cứu Quy định 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư, cụ thể hóa trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy địa phương để phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo. Trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các chi nhánh, đơn vị thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024 Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Một loạt chính sách mới về kinh tế như: Quy định kiểm tra chất lượng phương tiện đường sắt; lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm; lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển; quy định thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản... sẽ có hiệu lực chính thức kể từ tháng 3/2024.