Nghệ An: Đầu tháng 4, nhiều trường sẽ cho học sinh đi học trở lại

Địa phương
10:34 PM 18/03/2022

Học sinh các cấp học trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 4/4 với nhiều điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, để tiếp tục tổ chức chuyển đổi trạng thái hoạt động linh hoạt, phù hợp, thích ứng với dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát; Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh ở các bậc học trở lại đi học trực tiếp từ thứ 2 ngày 4/4.

Trước đây, do dịch bệnh COVID-19 từ sau Tết diễn biến phức tạp nên tại nhiều địa phương đang tạm thời cho học sinh mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 phải nghỉ học hoặc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, Sở yêu cầu với bậc mầm non cần thực hiện nghiêm túc nội dung tại các công văn về việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

Trong đó, cần lưu ý đến công tác tuyên truyền về sự phối hợp cũng như trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện đảm bảo Quyền trẻ em, nhằm duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần của trẻ.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ em, cơ quan y tế tại địa phương để nắm bắt kịp thời và có phương án xử lý phù hợp khi có tình huống diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt trong trường hợp trẻ em có biểu hiện mắc bệnh.

Nghệ An: Đầu tháng 4 nhiều trường học trên địa bàn sẽ đi học trở lại  - Ảnh 1.

Ngày 4/4/2022 nhiều bậc học tại Nghệ An đi học lại

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục mầm non điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức thực hiện chương trình theo các kịch bản phù hợp. Lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo quy định tại Chương trình giáo dục mầm non.

Đặc biệt, với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, các cơ sở giáo dục mầm non thống nhất hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ em đạt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuẩn bị cho trẻ có tâm thế tốt để vào học lớp Một.

Với giáo dục phổ thông, các trường cần tiếp tục có các giải pháp chủ động, thích ứng trong tổ chức dạy học đối với mỗi nhà trường, mỗi lớp học để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục theo khung thời gian năm học. Đồng thời, tiếp tục rà soát để bổ sung thiết bị thu phát, đường truyền, bố trí bộ phận kĩ thuật hỗ trợ các tiết dạy ở lớp học trực tuyến - trực tiếp khi có học sinh, giáo viên thuộc diện phải cách li y tế.      

Các nhà trường, giáo viên cần rà soát kiến thức, kĩ năng đối với các học sinh trở lại học trực tiếp sau thời gian phải học trực tuyến nhằm bổ sung kiến thức, kĩ năng cho các em đảm bảo tính hệ thống.

Vũ Bình
Ý kiến của bạn