Nghệ An: Giám sát công tác thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT

Địa phương
09:57 AM 22/08/2022

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 25/QĐ-VHXH về việc thành lập Đoàn giám sát và triển khai Quyết định trên Đoàn giám sát đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-ĐGS.VHXH ngày 19/8/2022 giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2022.

Mục đích đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua để xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới.

Nghệ An: Giám sát công tác thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh  - Ảnh 1.

Trong đó, đoàn giám sát sẽ chú trọng giám sát về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; triển khai thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó là giám sát công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; công tác đôn đốc thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo đảm quyền lợi cho người lao động; công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đoàn giám sát cũng sẽ giám sát việc giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội; công tác thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong tháng 9/2022, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện: Tương Dương, Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai và Bảo hiểm xã hội các huyện: Tương Dương, Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai và Nghi Lộc; một số cơ sở y tế và một số doanh nghiệp trên địa bàn các địa phương: Tương Dương, Tân Kỳ, thị xã Hoàng Mai.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát xây dựng và gửi báo cáo cho Đoàn giám sát trước ngày 31/8/2022.

Đỗ Việt
Ý kiến của bạn