Nghệ An: Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Địa phương
04:03 PM 13/06/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn 4208/UBND-KT và chuyển giao Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Theo nghị định, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Tại Công văn này, UBND tỉnh Nghệ An đồng thời gửi Ủy ban MTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã đề nghị triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, lập báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất đảm bảo tuân thủ Nghị định 36/2022/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tại Văn bản số 4279/HD-NHCS; thực hiện cho vay đúng đối tượng, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất đúng quy định của pháp luật. 

Nghệ An: Triển khai hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. - Ảnh 1.

Gói hỗ trợ lãi suất 2% khi được triển khai sẽ giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, hợp lệ chính xác của hồ sơ quyết toán và số liệu báo cáo đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất, lưu giữ toàn bộ hồ sơ hỗ trợ lãi suất cho từng khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn trong việc thực hiện hỗ trợ lãi suất, kịp thời phê duyệt, xác nhận đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay, thực hiện hỗ trợ lãi suất đúng quy định.

Nghệ An: Triển khai hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. - Ảnh 2.

Cán bộ Ngân hàng chính sách huyện Nam Đàn hướng dẫn người dân vay vốn - Ảnh: Thu Huyền

Khách hàng vay vốn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

Được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách Nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng chính sách xã hội và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định.

Hằng tháng, ngân hàng thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

Nghệ An: Triển khai hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. - Ảnh 3.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện - Ảnh: Thu Huyền

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An cũng đã tổ chức tập huấn để triển khai đến toàn bộ cán bộ trong toàn chi nhánh. Gói hỗ trợ lãi suất 2% khi được triển khai sẽ giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất thấp hơn, qua đó chung tay cùng khách hàng giảm bớt áp lực trong sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn, từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Lê Dung (tổng hợp)
Ý kiến của bạn
Bình luận