Nghệ An: Kết nạp thêm 153 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

Địa phương
09:27 AM 27/09/2022

Với nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, các địa phương, doanh nghiệp ở Nghệ An đã kết nạp 153 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân.

Tính từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 8, các cấp ủy Đảng ở Nghệ An kết nạp 2.516 đảng viên mới; trong đó, nguồn giới thiệu từ Đoàn thanh niên 1.713 đồng chí.

Một trong những lĩnh vực được các cấp ủy Đảng chú trọng là tăng cường phát triển Đảng trong doanh nghiệp. 8 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đã kết nạp 153 đảng viên mới trong các doanh nghiệp tư nhân.

Nghệ An: Kết nạp thêm 153 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân - Ảnh 1.

Đồng chí Hoàng Văn Ngoạn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vilaconic trao quyết định kết nạp đảng viên mới trong Công ty

Kết quả trên có sự chỉ đạo, vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng khối doanh nghiệp trong việc tăng cường công tác rà soát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Từ đó, các cấp ủy, đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Nhiều địa phương tích cực nắm bắt các doanh nghiệp có khả năng thành lập các tổ chức chính trị - xã hội nhằm chủ động xây dựng kế hoạch tiếp cận, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hình thành tổ chức Đảng, điển hình như: Các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nghĩa Đàn…

Vũ Bình
Ý kiến của bạn