Nghệ An: Kinh tế - xã hội tháng 8 tiếp tục khởi sắc

Địa phương
09:39 AM 26/08/2022

Thông tin trên được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2022.

Nghệ An: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 của tỉnh tiếp tục khởi sắc - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2022

Trong tháng 8/2022, ngành Nông nghiệp chủ yếu tập trung chăm sóc, thu hoạch một số loại cây trồng vụ Hè Thu và chăm sóc cây vụ Mùa. Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt 83.974 ha, bằng 97,21% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng diện tích vụ Mùa đã gieo trồng đến ngày 10/8/2022 ước đạt 66.283 ha, bằng 97,18% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 ước tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, IIP ước tăng 8,21%, trong đó công nghiệp khai khoáng ước tăng 17,69%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 8.703,86 tỷ đồng, gấp 2,27 lần so với cùng kỳ; luỹ kế 8 tháng, ước đạt 68.378,33 tỷ đồng, tăng 42,39% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8 ước đạt 1.160 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 7.165,8 tỷ đồng, tăng 110,7% cùng kỳ, trong đó dịch vụ ăn uống ước đạt 6.236 tỷ đồng, tăng 106,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 192 triệu USD, tăng 18,12%; luỹ kế 8 tháng ước đạt 1.493,8 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 875 triệu USD, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 8/2022, lượng khách du lịch ước đạt 500.000 lượt. Trong đó khách lưu trú đạt 350.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.066 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 496 tỷ đồng. Luỹ kế 8 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 5,52 triệu lượt, tăng 211% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.797 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 4.520 tỷ đồng, tăng 332% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự ước đến 31/8/2022, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 188.296 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm, cao hơn mức cùng kỳ 2021 (6%). Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 261.166 tỷ đồng, tăng 7,64% so với đầu năm; cao hơn mức cùng kỳ năm 2021 (1,9%).

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước thực hiện 13.403 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 8 tháng ước thực hiện 19.172 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán.

Nghệ An: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 của tỉnh tiếp tục khởi sắc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Đức - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022

Tính đến ngày 22/8/2022, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 123,01 tỷ đồng; điều chỉnh 03 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 01 dự án có tổng mức đầu tư tăng 40,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 163,51 tỷ đồng. Trong tháng có 110 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 88,7% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.963,4 tỷ đồng.

Trong tháng, nhiều hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai: Xây dựng chương làm việc với các đối tác của Hàn Quốc nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác song phương; triển khai đồng bộ các hoạt động hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào...

Tính đến ngày 20/8/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 27,65%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 33,95%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đạt 39,2%. Một số chủ đầu tư giải ngân khá (trên 70%) gồm: Trường THPT Nghi Lộc 3 (100%), Trường THPT Quỳ Hợp 3 (100%), Trường THPT Yên Thành 2 (98,33%), Trường THPT Cửa Lò (97,14%), Trường THPT Đô Lương 3 (93,33%), Chi cục Phát triển nông thôn (86,13%), Sở Giao thông Vận tải (73,71%), Trường THPT Mường Quạ (71,3%)… Các dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành Y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực triển khai công tác tiêm chủng vắc xin. Ước tính trong tháng 8, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.500 người. Tỉnh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành 8 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2.475 lao động, số tiền 3.505,5 triệu đồng; đã giải ngân hỗ trợ cho 1.692 lao động (đạt 68,4% số lao động đã được phê duyệt và đạt 61,9% số lao động dự kiến) với số tiền 2.372 triệu đồng.

Đỗ Việt
Ý kiến của bạn