Nghệ An: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII

Địa phương
06:58 PM 13/11/2022

Sáng 12/11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 thống nhất thông qua 9 dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp và tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII  - Ảnh 1.

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của tỉnh, trên cơ sở thống nhất với UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 10 để xem xét, quyết định một số nội dung cần thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa đối với các thôn sau sáp nhập với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/thôn; số lượng hỗ trợ là 30%/tổng số thôn sau sáp nhập. Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em gắn với thiết chế văn hóa, thể thao cộng đồng thôn đặc biệt khó khăn gồm 03 điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ 50 triệu đồng/thôn; số lượng hỗ trợ 588 thôn. Thưởng công nhận mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh với mức thưởng 20 triệu đồng/mô hình văn hóa tiêu biểu; số lượng thưởng không quá 30 mô hình/năm. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bảo đảm được phân bổ trong dự toán hằng năm.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ báo cáo tóm tắt dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình Kỳ họp

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, mức hỗ trợ chung theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mức hỗ trợ thực hiện 01 dự án tối đa không quá 05 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng mức hỗ trợ thực hiện 01 dự án, phương án sản xuất tối đa không quá 05 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ mức hỗ trợ thực hiện 01 dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng. 

Mức hỗ trợ cụ thể gồm: Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ cán bộ đến tận hộ gia đình tối đa 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo các lĩnh vực tối đa cụ thể như sau: Hộ nghèo 15 triệu đồng/hộ/dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; Hộ cận nghèo 14 triệu đồng/hộ/dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; Hộ mới thoát nghèo, hộ có người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) 13 triệu đồng/hộ/dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; Người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển không thuộc các đối tượng trên 08 triệu đồng/hộ/dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; Hỗ trợ xây dựng, quản lý dự án tối đa 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện.

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu với mục tiêu đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu để bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phát huy những giá trị lịch sử, khoa học, văn hóa, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; phát huy các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại quê Ngoại, thị trấn Nam Đàn, đầu tư các hạng mục gồm: Tu bổ Nhà tưởng niệm; cải tạo Nhà trưng bày thành thư viện trong di tích gốc; Cổng tứ trụ;  Nhà bảo vệ; Bãi đỗ xe; Công viên Phan Bội Châu kết hợp với khu diễn xướng Dân ca Ví, Giặm; Bến thuyền; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng tổng thể, hàng rào bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác; Nội thất, đồ thờ cúng, tế khí. Tại quê Nội, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, đầu tư các hạng mục gồm: Khu vực đặt bia dẫn tích; Khu vực đền làng Đan Nhiễm; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng tổng thể, hàng rào bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác; Nội thất, đồ thờ cúng, tế khí. Tổng mức đầu tư dự án là 60 tỷ đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án không quá 04 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng.

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND như sau: Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mức hỗ trợ cho Đội trưởng Đội dân phòng bằng 17% lương tối thiểu vùng/người/tháng; Đội phó Đội dân phòng bằng 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với Đội dân phòng được thành lập tại thôn, khối, xóm, bản nơi có trụ sở cơ quan hành chính cấp xã. Thay thế một số cụm từ tại các điều, khoản, điểm Nghị quyết số 13 để phù hợp với thực tế và quy định. Kinh phí thực hiện Nghị quyết sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 2023-2025 dự kiến giảm hơn 300 triệu đồng so với lộ trình thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII  - Ảnh 3.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, quy định nội dung hỗ trợ của từng loại dự án căn cứ quy định tại Điều 21, 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ gồm phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất cộng đồng; phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gồm 03 bước; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng gồm 03 bước; hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với 66,54954 ha rừng trồng để thực hiện 06 dự án, đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII  - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương với nguyên tắc điều chỉnh giảm các dự án không còn nhu cầu hoặc dự án khởi công mới đang thực hiện các thủ tục đầu tư, dự kiến không kịp triển khai thực hiện và giải ngân trong năm. Theo đó, điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch của 3 dự án với số vốn 34,668 tỷ đồng; điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch cho 4 dự án với số vốn 34,668 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 09 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Nghệ An: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII  - Ảnh 5.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, quỹ thời gian để hoàn thành các nội dung của 03 chương trình trong năm 2022 chỉ còn chưa tới 50 ngày, thời gian rất gấp gáp với khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh giao các ngành, địa phương căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; phấn đấu giải ngân đúng tiến độ được giao, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Thời gian qua các cấp, các ngành đã nỗ lực chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định về triển khai kế hoạch đầu tư công. Tuy vậy, đánh giá tổng thể trên địa bàn tỉnh, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 50%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2021. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.

Đối với chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm Phan Bội Châu vừa được thông qua, đây là nhiệm vụ kịp thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị về lịch sử, khoa học, văn hoá của di tích quốc gia đặc biệt; khơi dậy lòng tự hào, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; tạo điểm đến hấp dẫn về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Về kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ 07-09/12; đây là kỳ họp rất quan trọng trong năm. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt cho kỳ họp; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị kỹ các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm; gửi tài liệu sớm để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình thực tiễn, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chất vấn tại kỳ họp. Đối với các Ban HĐND tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu các nội dung phục vụ phiên chất vấn cần chủ động trong công tác khảo sát, nắm bắt các số liệu, tình hình tại cơ sở để có những định hướng về nội dung cần quan tâm, phục vụ phiên chất vấn.

Thái Quảng ( TH)
Ý kiến của bạn
8 tháng, xuất khẩu dệt may đạt 26,1 tỷ USD 8 tháng, xuất khẩu dệt may đạt 26,1 tỷ USD

8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 26,1 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, ngành dệt may đã hoàn thành 65% mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ USD trong năm 2023.