Nghệ An: Năm 2021 sẽ tổ chức 3 đợt cao điểm thanh kiểm tra an toàn thực phẩm

Địa phương
11:11 AM 03/02/2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND ngày 7/1/2021 thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn tỉnh năm 2021.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu trong việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. 

Cụ thể, tại tuyến tỉnh là mỗi đợt cao điểm thành lập ít nhất một Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm; mỗi Đoàn thanh tra ít nhất 20 cơ sở, và 7 Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) cấp huyện. 

Tại tuyến huyện, mỗi đợt cao điểm, mỗi huyện thành lập ít nhất một Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành. Mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra ít nhất 15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện và 10 cơ sở thuộc cấp xã trên địa bàn quản lý; 4 ban chỉ đạo liên ngành ATTP cấp xã trên địa bàn. Tại cấp xã, 100% các xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo từng đợt; mỗi Đoàn kiểm tra ít nhất 10-15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Nghệ An: Năm 2021 sẽ tổ chức 03 đợt cao điểm thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Nhiều nhà bè tự phát kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đập Phà Lài ngay trên mặt sông Giăng - Con Cuông

Cụ thể, năm 2021 UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 3 đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra về ATTP. Trong đó, đợt 1 vào dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 (từ ngày 15/1-5/3/2021). Các đoàn sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, Tương Dương, Kỳ Sơn. Cụ thể, sẽ thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thanh tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán do cấp huyện quản lý theo phân cấp, như: thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và các sản phẩm thủy sản, gạo, rau, củ, quả…; thanh tra 60% tổng số cơ sở thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp, 20% tổng số cơ sở thuộc quản lý của ngành y tế và 20% tổng số cơ sở thuộc ngành Công thương.

Đợt 2, sẽ thanh tra, kiểm tra vào tháng hành động vì ATTP năm 2021 (từ ngày 15/4 đến 15/5/2021). Cụ thể, sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một đơn vị: thành phố Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông. Tại đây, các đơn vị sẽ thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thanh tra các cơ sở do cấp huyện quản lý theo phân cấp trên địa bàn các địa phương được thanh tra; tập trung thanh tra đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các đơn vị cũng sẽ thanh tra 60% tổng số cơ sở thuộc quản lý của ngành y tế, 20% tổng số cơ sở thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp và 20% tổng số cơ sở thuộc ngành Công thương.

Đợt 3, sẽ thanh tra, kiểm tra vào dịp Tết Trung thu năm 2021 (từ ngày 20/8-20/9/2021). Cu thể, các đơn vị sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế phong. Tại đây, các đơn vị sẽ thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thanh tra các cơ sở do cấp huyện quản lý theo phân cấp trên địa bàn các địa phương được thanh tra và tập trung thanh tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu phục vụ Tết trung thu như bánh kẹo, bia, nước giải khát trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sẽ thanh tra 60% tổng số cơ sở thuộc quản lý của ngành Công thương; 20% tổng số cơ sở thuộc quản lý của ngành Y tế và 20% tổng số cơ sở thuộc ngành Nông nghiệp.

Tại tuyến huyện, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch thanh kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn quản lý. Đối tượng thanh tra, kiểm tra là công tác quản lý nhà nước về ATTP của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP cấp xã và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện, xã quản lý.

Tại tuyến xã, UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn quản lý năm 2021. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc cấp xã quản lý.

Thời gian thanh tra, kiểm tra của các đợt có thể thay đổi nếu có Kế hoạch đột xuất hoặc chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên và diễn biến tình hình dịch Covid -19.

Căn cứ vào từng đợt cao điểm, UBND tỉnh Nghệ An giao cho một trong các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương... làm nhiệm vụ Trưởng đoàn, tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra liên ngành. Các sở, ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh và các ngành khác liên quan làm thành viên tham gia đoàn. Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử cán bộ tham gia phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành các đợt.

UBND các huyện, thành, thị xã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm các ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Mặt trận Tổ quốc và các ngành cấp huyện liên quan; phối hợp với các đoàn thanh tra liên ngành tỉnh khi có yêu cầu; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra gồm các ban, ngành liên quan trong quản lý ATTP để kiểm tra ATTP trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

Quảng Bình
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.