Nghệ An: Năm 2023 thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng

Địa phương
12:16 PM 06/01/2024

Năm 2023, tỉnh Nghệ An có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,14%. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 04/01/2024 đã thực hiện được 21.275 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo để thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở TT&TT cùng chủ trì buổi họp báo.

Nghệ An: Năm 2023 thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, tuy gặp khó khăn hơn những năm trước nhưng nhìn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều ngành, lĩnh vực, uớc cả năm hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,54%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,8%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,65%.

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 04/01/2024 thực hiện 21.232 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán và bằng 94,4% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, thu nội địa thực hiện 19.980 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.277 tỷ đồng. Chi ngân sách năm 2023 ước thực hiện 35.661 tỷ đồng, bằng 107,5% dự toán.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thuỷ sản vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 1,2 triệu tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1,7 triệu m3, tăng 2,37% cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 277.957 tấn, tăng 4,19% so với cùng kỳ. Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới: dự kiến luỹ kế đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 77,62% tổng số xã; 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,6% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2023 ước đạt 95.112,4 tỷ đồng, tăng 17,13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 3,11 tỷ USD, tăng 22,6%. Tổng lượt khách du lịch cả năm ước đạt 8,36 triệu lượt, tăng 24,22% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 39,24% so với cùng kỳ. Đến ngày 31/12/2023, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 225.764 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm; tổng dư nợ của các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn ước đạt 286.576, tăng 10% so với đầu năm.

Nghệ An: Năm 2023 thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ông Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.517,998 tỷ đồng, đạt 83,22%, cao hơn so với mức bình quân cả nước (ước đạt 81,87%) và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 78,81%/KH giao đầu năm). Trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 4.422,172 tỷ đồng, đạt 79,2%. Các công trình trọng điểm trên địa bàn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Trong năm 2023, tỉnh đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 58.123 tỷ đồng, gấp 1,7 lần mục tiêu đề ra. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 3,4%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,5 lần. Đặc biệt, năm 2023, Nghệ An lọt tốp 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1,605,5 triệu USD.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 đạt kết quả rất tích cực (tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.245 nhà/kế hoạch 5.500 nhà của năm 2023, đạt 132% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực.

Nghệ An: Năm 2023 thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo

Trong năm 2023, Nghệ An đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,...

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được triển khai có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh Nghệ An đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%, thu ngân sách đạt 15.903 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện. Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đòi hỏi sự chủ động, tích cực, nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.